Woningbouw op voormalig SIZO terrein Hillegom

Woningbouw op voormalig SIZO terrein Hillegom

Op het op voormalig SIZO terrein in Hillegom worden ruim 280 woningen gerealiseerd. Timpaan, UBA en de Gemeente Hillegom tekenenden hiervoor de overeenkomst. Hiermee is weer een stap gezet in de ontwikkeling van de voormalige sportvelden.

“Najaar 2022 zal worden gestart met de bouw op het SIZO terrein”

Duurzaam en betaalbaar

Wethouder Karin Hoekstra: ‘Ik ben heel blij met dit plan. Het is echt een totaalplan. Het sluit mooi aan op het huidige Patrimonium. De woningen zijn duurzaam en betaalbaar. En er is voldoende aandacht voor groen, ontmoeten in de openbare ruimte. Een heel mooie aanvulling voor Hillegom!’
De gemeente Hillegom werkt samen met de projectontwikkelaars Timpaan uit Hoofddorp en UBA Projectontwikkeling uit Uithoorn.

Tuindorp

Het plan bestaat uit circa 282 woningen met een Tuindorps karakter, dat qua uitstraling goed past bij de bestaande en naastgelegen wijk Patrimonium. Op de locatie komen 136 sociale koopwoningen (van 40 m2 t/m 100 m2 gebruiksoppervlak met v.o.n.-prijzen tussen de circa € 100.000,- en € 225.000,-, prijspeil 2019) en circa 146 koopwoningen in de vrije sector. Daarnaast zijn de gemeente en SIZO in gesprek met wooncorporatie Stek voor de realisatie van 26 appartementen in de sociale huursector. Zowel de verkoop als de bouw wordt in meerdere fasen uitgevoerd.

Voormalige sportvelden herontwikkeld

De ontwikkelaars wonnen vorig jaar juni de openbare aanbesteding die de gemeente had uitgeschreven voor de herontwikkeling van circa 5,8 hectare grond op de voormalige sportvelden in Hillegom-Noord. De gemeente Hillegom heeft zich met de uitvraag gericht op betaalbare en duurzame woningen, die aantrekkelijk zijn voor de inwoners van Hillegom.

Woningbouw op voormalig SIZO terrein Hillegom

Meedenken

Na de zomer worden omwonenden en belanghebbenden betrokken bij de stedenbouwkundige uitwerking van het plan. Vervolgens zal worden gestart met een bestemmingsplanprocedure. De start van de verkoop staat gepland voor het najaar van 2021. In het najaar van 2022 zal worden gestart met de bouw.

Speeltuin eerste impuls

Naast het tekenen van de overeenkomst heeft Sizo ook de gelegenheid aangegrepen om een bijdrage te doen voor het opknappen van de nabijgelegen speeltuin. Hierover gaan de partijen in gesprek met de speeltuinvereniging De Kapertjes. Onder het motto Samen Spelen willen de partijen het speelterrein opknappen en een plek creëren waar de kinderen van de bestaande wijk en de nieuwe wijk elkaar gaan ontmoeten. Het openbare gebied krijgt daarmee een eerste impuls. Daarnaast stelt SIZO een bijdrage beschikbaar voor een kunstwerk in de openbare ruimte in het nieuwbouwplan.

Info

De komende tijd worden de belanghebbenden verder geïnformeerd over de plannen. Hier kunnen geïnteresseerden en omwonenden zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het plan.

Beeld woningbouw op voormalig SIZO terrein Hillegom: Timpaan/UBA

Advertisment ad adsense adlogger