Wettelijke eis energieneutraal bouwen uitgesteld

Wettelijke eis energieneutraal bouwen uitgesteld

Niet 1 juli 2020, maar 1 januari 2021 wordt de nieuwe datum waar de nieuwbouweisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) van kracht. Dit komt door de vertraagde oplevering van de benodigde software. Wettelijke eis energieneutraal bouwen uitgesteld.

BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen

Wettelijke eis energieneutraal

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) worden per 1 januari 2021 ingevoerd. Er is tot uitstel van een half jaar besloten omdat de software eind 2019 nog niet gereed was. Dit heeft alles te maken met de uitgebreide, genuanceerde bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800.

3 eisen binnen BENG

BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord. BENG stelt drie soorten eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen.

De eisen die worden gesteld aan nieuwe gebouwen zijn:
– de energiebehoefte;
– het primaire fossiel energiegebruik;
– het aandeel hernieuwbare energie.

Hernieuwbaar

Fossiele brandstoffen zijn eindig én milieubelastend. De Europese Unie stimuleert daarom naast energiebesparing ook het investeren in hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan zonne- en windenergie. Door zelf energie op te wekken moet energie schoner en goedkoper worden.

Slimme innovaties

In 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Echter, niet ieder soort nieuwbouw zal eenvoudig kunnen voldoen aan die eisen. In de link staan vijftien slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen, speciaal voor complexe situaties.

Advertisment ad adsense adlogger