Woningbouwprojecten weer van start in N-H

Woningbouwprojecten weer van start in Noord-Holland

In Noord-Holland kunnen bouwers vanaf 24 maart weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken. Dat komt door de landelijke maatregel om overdag 100 kilometer per uur te rijden.

Het lukt maar weinigen om projecten van de grond te krijgen

Veel ruimte levert dit echter niet op, omdat op de meeste wegen in Noord-Holland al honderd kilometer per uur wordt gereden. Er zijn daarom op korte termijn meer landelijke maatregelen nodig om stikstofruimte te creëren.

Beperkt ruimte woningbouw

Door de snelheidsverlaging wordt er minder stikstof uitgestoten en komt er minder neerslag neer op natuurgebieden. Dat verbetert de biodiversiteit in de natuurgebieden.

Het biedt vanaf 24 maart ook beperkt ruimte aan woningbouwprojecten om stikstof uit te stoten. Het totaal aan stikstofneerslag moet daarbij wel onder het huidige niveau blijven.

De provincie heeft de Noord-Hollandse gemeenten hier over geïnformeerd. Zo konden gemeenten zich voorbereiden op het snel indienen van de vergunningaanvraag.

Landelijk systeem

Sinds 23 maart bestaat er een landelijk systeem waarin stikstofneerslag die niet neerkomt op natuur per natuurgebied wordt geregistreerd. dertig procent mag niet meer worden gebruikt en komt daardoor ten goede aan de natuur. De overige zeventig procent mag worden ingezet voor woningbouw en een aantal wegenprojecten van het Rijk.

Warmtepomp

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Hoewel bouwers de laatste maanden hebben gezocht naar manieren om woningen te bouwen zonder teveel stikstofneerslag, lukt het maar weinigen projecten van de grond te krijgen.”

Voor de bouw van klimaatneutrale woningen slaat er vaak tijdelijk meer stikstofneerslag neer dan is toegestaan, maar zorgt het uiteindelijk na oplevering voor een vermindering van stikstofneerslag door bijvoorbeeld het gebruik van een warmtepomp. Rommel: “Daarom is het heel goed dat zij stikstofruimte kunnen gebruiken die op deze manier vrijkomt.”

Lees verder onder de foto

Woondeal

Landelijk is besloten dat de stikstofruimte wordt verdeeld met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarom moeten vergunningen die door gemeenten eerder zijn aangevraagd, opnieuw worden gestuurd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen woningbouwprojecten.

Woondealprojecten krijgen voorrang. Dat zijn door het Rijk gekozen projecten in stedelijke regio’s voor versnelling van woningbouw. Na twee weken mogen projecten buiten de woondeal met 100 woningen en meer een vergunning indienen. Als er dan nog ruimte is, kunnen overige projecten een aanvraag indienen.

Noord-Holland heeft de woondeal MRA (Metropoolregio Amsterdam). Deze deal bestaat uit woningbouwprojecten in alle aangesloten MRA-gemeenten. Het gaat in Noord-Holland om projecten in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, ’t Gooi, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hilversum, Ouderamstel, Purmerend, Weesp, Zaanstad.

Woningbouwprojecten weer van start in N-H

Advertisment ad adsense adlogger