Zoöp Zeeburg, natuurinclusief wonen in Amsterdamse Sluisbuurt

Zoöp Zeeburg - natuurinclusief wonen in Amsterdamse Sluisbuurt

Gebiedsontwikkelaar AM heeft de tender gewonnen van kavel 4a in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland Amsterdam.  Zoöp Zeeburg is een natuurinclusief plan voor een appartementencomplex met 82 woningen en een parkeergarage.

‘Zoöp Zeeburg wordt een plek waar mens, plant en dier zich thuis voelen’

Het project Zoöp Zeeburg, ontworpen door VenhoevenCS architecture+urbanism en DS Landschapsarchitecten, wordt gekenmerkt door verschillende hoogtes. Het appartementencomplex heeft een rijkdom aan begroeiing van inheemse planten. Veel aandacht gaat uit naar de inrichting van groene daken, terrassen en gevels. Deze dragen bij aan het optimaliseren van het klimaat en stimuleren de biodiversiteit.

Flora en fauna

De kavel grenst aan het binnenwater van de Sluisbuurt en ligt nabij een openbaar plantsoen. Zoöp Zeeburg biedt een onderkomen voor alle vijf faunasoorten; gebouw-, boom-, struweel-, grasland- en watergebonden. Zij geeft de stadsnatuur een stem.

Zoöp

“We zijn trots op de natuurinclusieve bijdrage die Zoöp Zeeburg straks aan Sluisbuurt en de stad Amsterdam gaat leveren. Met het brede, integrale ontwerp- en ontwikkelingsteam, gemeente en toekomstige gebruikers zullen we het gebouw de komende tijd verder ontwikkelen tot een plek waar zich mens, plant en dier thuis voelen.” aldus Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest.

Een Zoöp is een concept dat aan strenge voorwaarden moet voldoen. “We vertrouwen erop dat dit plan na evaluatie de officiële status van Zoöp krijgt”, vertelt Heuvelink.

Duurzaamheid

Het appartementencomplex bevat maximaal 10.000 m2 bruto vloeroppervlak. Op het relatief klein te bebouwen oppervlak komen 82 kleine en grote woningen. Deze zijn bedoeld voor gezinnen, stellen en alleenstaanden; al dan niet in een coöperatief verband.

Alle woningen hebben een minimale grootte van 40 m2. Het ontwerp van het appartementencomplex scoort goed op duurzaamheid. Dit door de triple beglazing, de warmteterugwinning en de in het ontwerp geïntegreerde ov-panelen.

Winkels

De tweelaagse plint met deels dubbele hoogte biedt 1.500 m2 ruimte voor winkels en ondernemers. De lange gevel draagt bij aan de attractiviteit van de hoek hoofdstraat/dwarsstraat. Hiermee wordt voorzien aan de behoefte aan meer winkels in de Sluisbuurt.

Balans en contrast

Bij deze kavel draait het om balans en contrast. Stedelijke randen met publieke voorzieningen langs de hoofdstraat. Intieme groen- blauwe ‘binnenwereld’ aan het binnenwater, nabij het openbaar plantsoen. De constructie inclusief materialen voor de kades zijn in dit ontwerp goed doordacht. Er komen natuurblokken met openingen, varens en kruiden. Het gebouw wordt gekenmerkt door verschillende hoogtes, variërend van 12, 17, 20 tot 40 meter hoog.

Definitief ontwerp

AM gaat het plan uitwerken tot een definitief ontwerp. De start van de bouw van dit project staat gepland voor het tweede kwartaal in 2024. Doel is om eerste kwartaal 2026 op te leveren.

Ontwikkeling Sluisbuurt

De Sluisbuurt ligt op de westelijke punt van het Zeeburgereiland direct tegenover de Oranjesluizen. Deze buurt heeft een unieke ligging aan het IJ. Het wordt een duurzame, autoluwe wijk met bebouwing in een combinatie van hoog- en laagbouw met ruim 5.500 woningen en voorzieningen.

Advertisment ad adsense adlogger