10 feiten over de hypotheekmarkt

10 feiten over de hypotheekmarkt

Hoeveel werd er geleend in verhouding tot de koopsom van een woning? Hoeveel hypotheken werden afgesloten? Hoeveel van de koopsom werd geleend? Welke geldverstrekkers verloren aandeel, welke juist niet? Lees de belangrijkste 10 feiten over de hypotheekmarkt of download het ‘Kadaster Halfjaarbericht Hypotheekmarkt’.

10 feiten over de woning- hypotheekmarkt 2e halfjaar 2022:

1. Het aantal afgesloten hypotheken in het 2e halfjaar van 2022 was 94.500. Dat is 30 procent lager dan een jaar eerder.

2. De totale hypotheeksom was bijna 31 miljard euro. Dat is 31 procent lager dan in 2021.

3. Vooral het aantal over- en bijsluitingen daalde fors: dat lag eind 2022 60 procent lager dan een jaar eerder. Door de gestegen hypotheekrente is het minder aantrekkelijk om je hypotheek over te sluiten.

4. Er werd minder geleend ten opzichte van de koopsom: 85,5 procent in het 2e halfjaar van 2022 ten opzichte van 92 procent in het 1e halfjaar van 2019.

5. Starters leenden in het 2e halfjaar van 2022 gemiddeld bijna 90% ten opzichte van hun koopsom; in het 1e halfjaar van 2019 was dat nog 94 procent. De lening ten opzichte van hun koopsom van doorstromers daalde echter veel sterker: van 91 procent in het 1e halfjaar van 2019 naar minder dan 82% in het 2e halfjaar van 2022. Doorstromers hebben de afgelopen jaren kunnen profiteren van de sterke waardestijging van hun woning. De overwaarde bij de verkoop van die woning kunnen zij bij de aankoop van hun nieuwe woning gebruiken. Ze hoeven gemiddeld dus minder te lenen.

6. Het aandeel hypotheken waarbij tussen de 100 en 150 procent% geleend wordt ten opzichte van de koopsom, daalde tussen het 1e halfjaar van 2019 en het 2e halfjaar van 2022 flink van 52 naar 34 procent. Dat betekent dat minder kopers het risico lopen dat zij in de toekomst ‘onder water’ komen te staan.

7. Kopers van goedkope woningen (tot de NHG-grens van 355.000 euro) leenden het meest ten opzichte van hun koopsom: meer dan 87%. Kopers van dure woningen (meer dan 1.000.000 euro) leenden in het 2e halfjaar van 2022 gemiddeld nog geen 69%.

8. Kopers van woningen met een slecht energielabel (E, F of G) leenden gemiddeld een hoger bedrag ten opzichte van de koopsom (87 procent) dan kopers van energiezuinigere woningen.

9. Het marktaandeel van grootbanken als geldverstrekker nam af van 41,5 procent in het 1e halfjaar van 2019 naar minder dan 35 procent in het 2e halfjaar van 2022. Het ging daarbij vooral om hypotheken voor dure woningen.

10. Een specialistische groep geldverstrekkers won tot het 2e halfjaar van 2022 juist aandeel op de hypotheekmarkt voor particuliere investeerders: van nog geen 23 procent in het 1e halfjaar van 2019 tot ruim 49 procent in het 1e halfjaar van 2022. In het 2e halfjaar van 2022 liep het aandeel weer fors terug tot 37,5 procent.

Onderzoek

Frank Harleman en Joost Zuidberg, van het Kadaster deden onderzoek en kwamen met het rapport: Kadaster Halfjaarbericht Hypotheekmarkt – 2e halfjaar 2022.

Meer informatie over de hypotheekmarkt

Informatie over de hypotheekmarkt die het Kadaster hierover biedt. Meer onderzoeken van het Kadaster over de woningmarkt.

10 feiten over de woning- hypotheekmarkt in de 2e halfjaar 2022.

Advertisment ad adsense adlogger