270 miljoen voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

Subsidie van 270 miljoen voor industrie en energie- innovatieprojecten

Bedrijven en kennisinstellingen die innoveren of investeringen doen om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen daar subsidie voor ontvangen. Het kabinet stelt dit voorjaar een aantal subsidieregelingen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Het totaal beschikbare budget is ruim 270 miljoen euro. Vanaf 15 maart kunnen de eerste subsidies worden aangevraagd.

“Met deze subsidie -regelingen wil het kabinet investeringen voor een duurzame industrie en de ontwikkeling van innovaties versnellen”

Energie- en Klimaatinnovatie

Er is 74 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Met deze regeling worden bedrijven en kennisinstellingen ondersteund in het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030. De projecten moeten bijdragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem, een aardgasvrije gebouwde omgeving of een klimaatneutrale en circulaire industrie. De regeling staat open van 15 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023.

Innovaties ondersteunen

Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie): “Om de energie- en klimaattransitie te laten slagen is het belangrijk dat we innovaties ondersteunen. Met deze regelingen hopen we bedrijven en onderzoekers te helpen met het vinden van slimme oplossingen om bijvoorbeeld CO2-uitstoot te verminderen en het energiesysteem flexibeler en efficiënter te maken.”

Versnelde klimaatinvesteringen

Voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is 138 miljoen beschikbaar. Deze regeling ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Deze maatregelen zijn vaak nog niet rendabel, hebben een hoge terugverdientijd of extra ondersteuning nodig. Deze investeringen dragen bij aan het verduurzamen van de industrie. De VEKI is aan te vragen van 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024.

Aantrekkelijker en makkelijker

Micky Adriaansens (minister van Economische Zaken en Klimaat): “We willen in Nederland naar een sterke en duurzame industrie. Om die verduurzamingsslag te maken, moeten we blijven innoveren en investeren in innovatieve technologie. Daar zijn we in Nederland ook heel goed in, en dat moet ook zo blijven. Met deze subsidie hopen we het het aantrekkelijker en makkelijker te maken voor bedrijven om nieuwe dingen te bedenken en daar geld in te blijven investeren.”

Andere subsidie -regelingen

Enkele andere regelingen die dit voorjaar worden opengesteld zijn de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE). De regelingen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de energietransitie betaalbaarder wordt en innovaties in de industrie op het gebied van circulaire economie worden gestimuleerd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidie regelingen uit.

Subsidie van 270 miljoen euro voor industrie en energie- innovatieprojecten. Lees ook: Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) -aanvragen kan voor MKB vanaf 21 maart.

Advertisment ad adsense adlogger