Award ‘Overheidsmanager van het Jaar’ uitgereikt

Award overheidsmanager van het jaar

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Maarten Hajer de award voor Overheidsmanager van het Jaar overhandigd. Hajer is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hajer weet de verbinding tussen wetenschap en beleid goed te leggen.

De juryvoorzitter Ank Bijleveld vindt hem een uitstekende personificatie van het thema dat er dit jaar was: verbinding.

Verbinding wetenschap en beleid

Naast een verbinding leggen tussen wetenschap en beleid maakt Hajer zich sterk voor de verbinding naar het publiek toe. Hajer: ‘In het verleden presenteerden we onze belangrijke rapporten vaak in Nieuwspoort, daar kwam geen hond op af. In september hebben we de Nacht van de Leefomgeving georganiseerd en die was meer dan uitverkocht. Zo leggen we ook een verbinding naar het publiek toe. Volgens hem moet het planbureau veel breder te werk gaan dan alleen voor de ambtelijke beleidstop.

Genomineerden

De andere twee genomineerden zijn Fred Voncken, programmadirecteur op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Thea Bogers, directeur Dienst Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Voncken is voornamelijk genomineerd vanwege de resultaten die hij de afgelopen jaren heeft geboekt met het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters met ruim de helft. Bogers is genomineerd omdat dankzij haar de dienst een professionele eenheid is geworden waar zeven religies en levensbeschouwingen aan één tafel zitten.

Publieke sector

Minister Plasterk: ‘Deze prijsuitreiking staat tegelijk ook voor alle andere leidinggevenden in de publieke sector die vertrouwenwekkend, inspirerend, innovatief en standvastig zijn. En die bovenal begrijpen dat de rol van de ambtenaar naar buiten toe steeds belangrijker wordt. Met deze verkiezing bedanken wij ook hen allemaal.’

Advertisment ad adsense adlogger