Subsidie voor project Gelderse en Overijsselse bouwvakkers

Subsidie voor project Gelderse en Overijsselse bouwvakkers

De Gelderse en Overijsselse bouwsector heeft in nauwe samenwerking met het UWV en sociale partners in 2013 een subsidieaanvraag ingediend. De Europese Commissie heeft in juli 2014 positief beschikt op deze aanvraag van 1,56 miljoen euro op het Europees Globaliseringsfonds. De subsidie moet de Gelderse en Overijsselse bouwsector een boost geven.

Begeleiding

Het project waarvoor de subsidie is aangevraagd begeleidt bouwvakkers die door de economische crisis hun baan kwijt raakten naar een andere baan. Dit door om- of bijscholing.

Werkeloosheid

De bouwsector in Gelderland en Overijssel heeft het zwaar, waardoor veel bedrijven de afgelopen jaren in problemen kwamen (of zelfs failliet gingen). De werkeloosheid die dit mee zich meebrengt bleef oplopen. Het project beoogt om door de inzet van diverse arbeidsmarktmaatregelen, werkloze bouwvakkers weer aan het werk te helpen. Maatregelen zoals het inzetten van een mobiliteitspool, loopbaanadviestrajecten, outplacement en Erkenning verworven Competenties moeten het mogelijk maken de bouwvakkers weer aan het werk te krijgen.

Samenwerking

Om het doel van het project te behalen wordt er met diverse partijen samengewerkt. Zo werken FNV Bouw, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV samen. De provincie Overijssel ondersteunt het project. Gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie Eddy van Hijum is dan ook positief over de wijze waarop bestaande scholingsinstellingen en opleidingsbedrijven meewerken aan het project. Die samenwerking is van groot belang voor de werkgelegenheid in de regio.

Toekomstbeeld

Aan het project doen 560 bouwvakkers mee. Er zijn ruim 100 bouwvakkers door dit project bemiddeld naar een andere baan. Scholing en bemiddeling vindt zowel binnen als buiten de bouw plaats. Mensen vinden bijvoorbeeld ook werk in de transportsector en aanverwante sectoren aan de bouw zoals installatietechniek en afbouw. Dit is niet alleen van belang voor de huidige arbeidsmarktsituatie maar ook voor de toekomst waarin naar alle waarschijnlijkheid een grotere behoefte aan technisch geschoold personeel zal ontstaan.
De duur van het project is in totaal twee jaar.

Advertisment ad adsense adlogger