Interventie voor vastgelopen bouwprojecten

Inmterventieteam

Bouwend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben besloten dat er een permanent interventieteam komt om vastgelopen bouwprojecten vlot te trekken.

Permanent

Het interventieteam bestond al, maar er is nu besloten dit op permanente basis te doen. De afgelopen 1,5 jaar heeft het interventieteam ongeveer 40 vastgelopen bouwprojecten onderzocht en gekeken of deze alsnog konden worden afgebouwd.

Pilot interventieteam

Het eerste traject met het interventieteam is in 2010 in Noord-Holland van start gegaan. Geholpen door experts uit het zogenoemde ‘Watertorenberaad’ werkten lokale overheden en bouwers gezamenlijk aan oplossingen. Tijdens die periode kwam Joep Rats, directeur economische zaken en verenigingszaken erachter dat de vastgelopen projecten een palet van problemen hebben die moeten worden opgelost. Soms communiceren overheden niet goed met elkaar en soms ligt het aan de bouwonderneming.

Structurele aandacht

Wat duidelijk werd aan de hand van de pilot, is dat sommige projecten structurele aandacht nodig hebben. Sommige projecten in Noord-Holland liepen weer vast een half jaar nadat ze een boost hadden gehad. Toen dit werd geconstateerd, werden de projecten opnieuw vlot getrokken, dit bleek effectief. Er wordt realistisch gekeken naar een de bouwprojecten. Indien blijkt dat het project niet levensvatbaar, wordt de stekker eruit getrokken.

Aanpak

Er wordt een selectie gemaakt welke projecten wel of niet worden los getrokken. Projecten die puur en alleen vast zitten vanwege de financiën, komen in principe niet in aanmerking voor het interventieteam. Er wordt verwacht dat als de markt weer aantrekt, de roep om een extern interventieteam groter wordt. Indien dit het geval is dan zal de selectie van het team ook strenger worden. De voornaamste aanpak van het team is het op gang brengen van het gesprek tussen de verschillende partijen. Het team moet voorkomen dat er sprake is van verdere juridisering.

Advertisment ad adsense adlogger