Rijksvastgoedbedrijf past aanbestedingsvoorwaarden aan

Circulariteitseisen door Rijksvastgoedbedrijf aangescherpt bij aanbesteding

Het Rijksvastgoedbedrijf stelde met ingang van dit jaar strengere circulariteitseisen bij de aanbesteding van alle nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. Doel is om in 2030 het gebruik van niet duurzame materialen zoals beton, staal en bakstenen te halveren en hergebruik te stimuleren.

Strengere circulariteitseisen aldus Sander de Iongh van het RVB: “Aanbiedingen voor nieuwbouw, renovatie, sloop of beheeropdrachten waar circulariteit geen deel van uitmaakt, komen er vanaf 2023 niet meer in”

Strengere MPG

Bij de aanbesteding van nieuwbouwprojecten gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vanaf dit jaar (2023) een strengere Milieu Prestatie Gebouw (MPG) hanteren dan de wettelijke minimumnorm. Het Bouwbesluit, dat bepalend is voor alle regelgeving in de sector, gaat uit van een MPG van 0,9. Met de aanscherping van de MPG-norm, een graadmeter voor de totale milieubelasting van een gebouw, wil het RVB de bouwsector stimuleren om verder te verduurzamen.

“In de praktijk blijkt dat de norm uit het Bouwbesluit van 0,9 relatief makkelijk wordt gehaald. In onze aanbestedingen gaan we de lat daarom geleidelijk hoger leggen, zodat marktpartijen geprikkeld worden om steeds duurzamer te bouwen’, vertelt expert duurzaam aanbesteden Sander de Iongh van het RVB.

Makkelijk weer uit elkaar

Losmaakbaarheid van het gebouwontwerp wordt naast de steeds strenger wordende MPG-norm een ander belangrijk beoordelingspunt. Dit betekent dat een gebouw relatief makkelijk weer uit elkaar gehaald kan worden. Wat het mogelijk maakt om gebouwdelen, bijvoorbeeld gevels, vloeren, daken of draagbalken, in zijn geheel opnieuw te gebruiken.

De Iongh: “In het gebouwontwerp moeten ‘natte’-verbindingen, zoals vloeren en wanden die op de bouwplaats aan elkaar worden gestort of gelijmd, zoveel mogelijk plaatsmaken voor ‘droge’-verbindingen die bijvoorbeeld zijn vastgeschroefd en daarom makkelijk weer zijn los te maken.”

Aanbesteding en circulariteitseisen

Bij de aanbesteding van grootschalige renovaties worden opdrachtnemers beloond voor het gebruik van zo min mogelijk nieuw materiaal. En nieuw materiaal wat toch wordt gebruikt, moet zoveel mogelijk herbruikbaar zijn of biobased, hetgeen betekent dat grondstoffen net als bijvoorbeeld een boom binnen een generatie vervangen kunnen worden. Daarnaast worden partijen beloond voor het hergebruiken van de materialen die uit het te renoveren pand komen.

Extra punten bij direct hergebruik

Bij sloopprojecten wordt voor de aanbesteding per project in kaart gebracht wat de kansen zijn voor hergebruik van verschillende materialen en gebouwdelen. Bouwbedrijven geven vervolgens op basis van het onderzoek aan wat zij van het slooppand op welke manier willen hergebruiken.

Aannemers krijgen bij de aanbesteding van sloopprojecten minder punten voor downcycling, bijvoorbeeld als betonnen vloeren worden vermalen tot gruis. Voorstellen voor upcycling, bijvoorbeeld direct hergebruik van beton-, stenen- of staalelementen, leveren extra punten op.

Circulariteitseisen ook voor gebouwinrichting

Veel materiaal zit bij het RVB in de inrichting van de gebouwen. De Iongh: “Het RVB is voornamelijk een beheerder van gebouwen. En die gebouwen moeten met enige regelmaat opnieuw worden ingericht, bijvoorbeeld bij wisseling van de gebruiker. Zo’n kantoorinrichting heet in jargon een inbouwpakket, dat bestaat uit bijvoorbeeld tussenwanden, vloerbedekking en systeemplafonds.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

Circulariteitseisen door Rijksvastgoedbedrijf aangescherpt bij aanbesteding

Interieur van het gebouw van het European Medicines Agency (EMA) aan de Zuidas in Amsterdam, dat zeer energiezuinig is. Foto: RVB-Rob Acket

Ook voor inbouwpakketten, zo benadrukt De Iongh, worden vanaf 2023 aanvullende circulariteitseisen gesteld. Denk hierbij aan inzet van een minimum aandeel van biobased en hergebruikte materialen.

Openingsbeeld: Barbara Heijl is projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf voor de renovatie van het Rijkskantoor op de Surinameweg in Haarlem, dat circulair wordt gerenoveerd. Naast haar staat Robert Brugman, projectmanager namens de bouwer. Foto: RVB-Bas Kijzers.

Circulariteitseisen voor bouwers aangescherpt door Rijksvastgoedbedrijf. Bron en beeld: RVB.

Advertisment ad adsense adlogger