City Deal herontwikkeling zuidelijke randstad

City Deal 'Binnenstedelijke Bouwen en Transformatie'.

Volgens berekeningen zijn er in de zuidelijke randstad de komende jaren maar liefst 230.000 extra woningen nodig. De grote steden in dit gebied willen onder andere inzetten op de herontwikkeling van leeggekomen gebieden en gebouwen om in deze woningvraag te voorzien. Daarom sluiten zij de City Deal ‘Binnenstedelijke Bouwen en Transformatie’.

De deal werd donderdag 24 maart ondertekend op het provinciehuis in Den Haag. Naast de zeven steden (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Schiedam, Alphen aan den Rijn en Gouda), wordt ook samengewerkt met het Rijk, de provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Vastgoedbelang, Vereniging Deltametropool, Neprom, IVBN, Watertorenberaad en BNG Bank.

Transformatieopgave

De City Deal ambieert nieuwe vormen van aanpak en samenwerking, zo bericht de provincie Zuid Holland. Daarom is er anderhalf jaar intensief samengewerkt in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT (meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) om stedelijk wonen te stimuleren voor alle betrokken partijen. Met deze City Deal hebben de 7 gemeenten elk een eigen transformatieopgave opgesteld die ze willen volbrengen. Er zijn bewust verschillende soorten projecten – kantoren, zorgvastgoed, bedrijventerreinen en havengebieden – gekozen om als voorbeeld te dienen voor de belemmeringen die opgelost moeten worden in de Zuidelijke Randstad.

Agenda Stad

De ondertekenaars verwachten dat plannen beter uitvoerbaar zullen worden door de samenwerking in de City Deal, bijvoorbeeld via het verbeteren van de planopzet, heroverweging van beleid en met nieuwe financieringsvormen plus maatwerk bij het toepassen van regelgeving. Gedeputeerde Adri-Bom Lemstra: “Hoe vangen we de groei de komende jaren op? En: hoe huisvesten we iedereen op de plekken waar men graag wil wonen? Voor Zuid-Holland betekent dat plannen soms grondig aanpassen en extra plannen uitvoerbaar krijgen. Niemand kan dat alleen; daarvoor hebben we elkaar hard nodig.” De City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie is de 5e City Deal in het kader van de Agenda Stad. Agenda Stad wil de groei, innovatie en leefbaarheid van steden in samenhang versterken om daarmee het concurrentievermogen en groeipotentieel van het Nederlandse stedennetwerk te vergroten.

Advertisment ad adsense adlogger