Commercieel vastgoed herstelt na half 2024

Commercieel vastgoed herstelt na half 2024

Beleggers schatten de neerwaartse risico’s op de commerciële vastgoedmarkt nu hoger in en de stijging van de rentes heeft de vraag naar commercieel vastgoed verlaagd. Beleggers willen hierdoor minder betalen voor vastgoed, bericht ING research.

“Timing en tempo kentering verschillen per segment, maar er komt herstel van de markt in commercieel vastgoed”

Herstel en aannames

Vooruitkijkend stelt de bank in haar vooruitzicht commercieel vastgoed, dat de totale vastgoedmarkt na de eerste helft van 2024 zal herstellen. De vastgoedprijzen zijn dan aangepast aan de hogere rentes en toegenomen risicoperceptie van vastgoedbeleggers. De timing en het tempo van het herstel verschillen per segment, vanwege de verschillende structurele trends in logistiek vastgoed, winkels, woningen en kantoren.

Belangrijke aannames hierbij zijn volgens ING, dat de kapitaalmarktrentes dan iets lager liggen dan nu en de Nederlandse economie een langdurige recessie weet te vermijden.

Commercieel vastgoed en rentes

De flinke stijging van de kapitaalmarktrentes in 2022 heeft de vraag naar commercieel vastgoed verlaagd. Het beleggingsvolume* op de vastgoedmarkt is in de eerste helft van 2023 met ruim 60 procent verlaagd ten opzichte van de dezelfde periode in 2022.

Afkoeling tot in eerste helft 2024

Hoewel de mogelijkheid van iets lagere rentes kan zorgen voor opwaartse prijsdruk, zijn er drie ontwikkelingen die komende tijd neerwaartse druk blijven zetten, volgens ING research.

1. Beleggers zijn vanwege de hogere rentes en toegenomen onzekerheden niet bereid om de huidige prijzen te betalen: de rentes en economische onzekerheden zijn afgelopen tijd toegenomen. De prijzen die vastgoedbeleggers willen betalen zijn hierdoor gedaald.

2. De stijging van de kapitaalmarktrentes werkt met een vertraging door in de economie en remt deze af. Dit wordt zichtbaar in bedrijfsbeëindigingen, hogere leegstandspercentages en faillissementen. Hierdoor remt de gebruikersvraag naar kantoren en logistiek vastgoed af.

3. Vastgoedbeleggers waarvan de financiering afloopt, zullen op zoek gaan naar herfinanciering. Dit zal niet altijd lukken, vanwege de hogere financieringskosten en lagere waarde van het onderpand als gevolg van de lagere vastgoedprijzen. Het aantal gedwongen verkopen zou hierdoor toenemen en zo de vastgoedprijzen negatief beïnvloeden.

Lees verder onder de afbeelding.

Schaarste belangrijk

Hoewel de vastgoedmarkt verder afkoelt, leggen schaarste op de markt voor huurwoningen en logistiek vastgoed een bodem onder de prijzen in die segmenten. In de kantorenmarkt blijven goed bereikbare, duurzame kantoren vanwege het beperkte aanbod in trek. ING verwacht daarom relatief kleinere prijsdalingen in die segmenten.

Volledige publicatie commercieel vastgoed

De gehele ING research publicatie is hier te lezen.

*De totale waarde van alle beleggingstransacties

Commercieel vastgoed herstelt na half 2024. Lees ook:
Vraag naar direct beschikbaar vastgoed nog groot.
Commerciële vastgoedmarkt wordt geremd door tekort aan beschikbare ruimte en grond.

Advertisment ad adsense adlogger