Schadeloket nodig bij werkzaamheden door overheid

Schadeloket nodig bij werkzaamheden door overheid

Matthijs Kok, TU hoogleraar waterveiligheid en verbonden aan het Expertise Netwerk Waterveiligheid, stelde in de uitzending van Pointer: “Er moet een onafhankelijk schadeloket komen voor gedupeerden van grote waterbouwkundige projecten als dijkwerkzaamheden”.

“Aanleiding tot de oproep voor een schadeloket zijn schadegevallen na versterking van Lekdijk in Zuid-Holland”

Door de zeespiegelstijging en de grotere kans op extreem weer moet komende jaren in Nederland 1.500 kilometer aan dijken worden versterkt om ook in de toekomst droge voeten te houden. Een snelle afhandeling via een onafhankelijk schadeloket is van groot belang.

Traject Lekdijk

Na jaren zijn die nog niet afgehandeld door conflicten over de oorzaak van de schade. Op het Zuid-Hollandse Lekdijktraject tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer hebben meer dan 180 huizen scheuren, vochtproblemen en verzakkingen gekregen na de dijkversterking door Waterschap Rivierenland.

“Het gaat mis als er discussie ontstaat over causaliteit tussen waterschap en bewoners. Komt de schade wel of niet door de dijkverzwaring? Omdat bewoners deskundigheid missen staan ze op grote achterstand”, aldus de hoogleraar.

Onafhankelijk schadeloket

Hoewel de werkzaamheden al in 2018 zijn afgerond wachten tientallen bewoners met soms ernstige schade nog steeds op compensatie. Volgens Kok wordt het vertrouwen in de schadeafwikkeling aangetast doordat het waterschap, de schadeveroorzaker in dit geval, ook de adviesbureaus betaalt om de schade rond de Lekdijk te onderzoeken.

“Ik denk wel dat adviesbureaus te goeder trouw bezig zijn, maar dat men toch beïnvloed wordt door: wat is het gewenste antwoord? Ik heb daar voorbeelden van gezien”, verteld hij.

Een onafhankelijk loket met technisch inhoudelijke deskundigheid, dat niet afhankelijk is van overheidsopdrachten, is volgens de hoogleraar noodzakelijk om transparantie te bevorderen en discussie te voorkomen.

Beroep niet mogelijk

“Dijkbewoners zijn bij het vaststellen van de oorzaak van de schade afhankelijk van de deskundigheid die door waterschappen wordt ingehuurd of van het waterschap zelf. Bij een conflict staat de bewoner in feite in zijn hemd en kan nergens terecht om te krijgen waar hij denkt recht op te hebben”.

Voor de Lekdijk bewoners is er nu geen mogelijkheid om beroep aan te tekenen als zij twijfelen aan de deskundigenrapporten van het waterschap. De enige mogelijkheid is de weg naar de rechter. Maar veel bewoners kunnen dit niet betalen en de kans van slagen is klein.

De bewoners ervaren nu dat ze met de rug tegen de muur staan. Zoals Wout Duis von Damm die al zeven jaar vecht voor vergoeding van de schade aan zijn huis. “Ik ben al 70.000 euro aan advocaatkosten kwijt, zonder resultaat. Bij wie kan je aankloppen? Niemand. Triest dat dit gebeurt in Nederland.”

Impact

Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht ziet ook de noodzaak voor een onafhankelijk loket. Volgens haar worden de bewoners aan de Lekdijk nu onevenredig hard geraakt.

“De dijkwerkzaamheden zijn in het belang van ons allemaal maar een kleine groep bewoners draait nu op voor de schade. Zij worden geconfronteerd met eindeloos lange procedures die grote impact hebben op hun welzijn”.

Ook bij kanaal Almelo-De Haandrik

Ook oud-hoogleraar grondmechanica & funderingstechniek Stefan van Baars pleit voor een onafhankelijk schadeloket. Hij is, net als Kok, als deskundige betrokken bij de Lekdijk. En ook bij schadegeschil rond het kanaal Almelo-De Haandrik, waar 400 huizen schade opliepen na het uitbaggeren van het kanaal.

Daar wachten tientallen bewoners ook nog steeds op schadevergoeding. Van Baars ziet het bij grote waterbouwkundige werkzaamheden steeds vaker misgaan.

“Ingenieursbureaus die bij het ontwerp betrokken zijn worden ook weer ingehuurd om hun eigen werk te toetsen. Dat is niet onafhankelijk. Ik vind dat heel erg en dat veroorzaakt veel problemen bij burgers omdat er geen onafhankelijk loket is die de onderzoeken kan toetsen”.

Terugkijken?

De uitzending van Pointer over het onafhankelijk schadeloket, was gisteren, zondag 15 oktober om 22.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2 en terug te kijken via NPO start.

Bron en foto: Pointer (KRO-NCRV).

Zie ook:
Rijk herneemt regie op ruimtelijke ordening met Contourennotitie.

Advertisment ad adsense adlogger