Geld voor regio’s waar elektriciteit zeewindparken aan land komt

Geld voor regio's waar elektriciteit windparken op zee aan land komt

Het vorig kabinet heeft 210 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de leefbaarheid in de regio’s waar de elektriciteit van windparken op zee aan land komt.

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen worden de komende jaren windparken op de Noordzee gebouwd. De elektriciteit van deze toekomstige windparken moet worden aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Het kabinet heeft 210 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de leefbaarheid in de regio’s waar de elektriciteit aan land komt.

De regio’s

De regio’s waarin geïnvesteerd wordt zijn Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en omgeving Moerdijk en Geertruidenberg. Voormalig minister Jetten tekende eerder al voor deze gebiedsinvesteringen.

De regio’s werken samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een Regioplan gebiedsinvesteringen netten op zee. In deze plannen staat welke projecten worden uitgevoerd om de leefbaarheid te versterken.
De projecten moeten passen binnen één van de volgende thema’s: behoud en versterken natuur, verbeteren fysieke leefomgeving, versterken regionale economie en versnellen energietransitie. Bij de voorbereiding en uitvoering van de verschillende projecten worden inwoners actief betrokken.

In 2022 heeft het kabinet in totaal 500 miljoen euro uit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld voor deze investeringen. De eerste 210 miljoen euro hiervan wordt nu besteed. Het nieuwe kabinet zal vermoedelijk dit najaar de verdeling van het resterende geld voor de tweede ronde uitwerken.

Start in Zeeland

Voor investeringen in de leefomgeving in Zeeland stelt de Rijksoverheid 50 miljoen euro beschikbaar. De aanlanding van wind op zee heeft hier impact op Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Walcheren, bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe infrastructuur en hoogspanningsstations.

“We zetten grote stappen in Nederland met de energietransitie. Dat is een grote klus en vraagt om een impactvolle verbouwing van ons energiesysteem. Ook de aansluiting van windparken op zee kan veel impact hebben op een regio. Die lusten en lasten moeten we eerlijk verdelen, daarom is het belangrijk dat we investeren in de leefbaarheid in deze regio’s”, aldus voormalig minister Rob Jetten van Klimaat en Energie.

Extra geld voor regio’s waar elektriciteit van windparken op zee aan land komt. Zie ook:
Meer windparken op de Noordzee nodig.

Advertisment ad adsense adlogger