GWW sector heeft hulpmaatregelen nodig

GWW sector heeft hulpmaatregelen nodig

De GWW sector zal naar verwachting een terugval laten zien, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Wat zijn de kansrijke richtingen in deze tijd en is er te leren uit het verleden?

“Hulpmaatregelen nodig om de GWW sector te stimuleren en werkgelegenheid te behouden”

De sector wordt momenteel nog getroffen door de stikstof en PFAS problematiek, met als gevolg dat projecten vertraging oplopen. De coronacrisis leidt tot grote additionele onzekerheid waardoor investeringen worden uitgesteld en aanbestedingstrajecten zijn getemporiseerd.

Kansrijke richtingen

In het rapport Gww-markt in crisistijd’ worden enkele kansrijke richtingen voor beleid in kaart gebracht om zo de GWW sector te stimuleren.

In het wordt in beeld gebracht welke maatregelen kunnen worden getroffen om de sector te stimuleren en werkgelegenheid te behouden. Hierbij is een reconstructie gemaakt van de ontwikkelingen in de GWW tijdens de eerdere crisis.

Welke maatregelen?

Hoe heeft de sector zich in eerdere crises ontwikkeld? Welke verschillen deden zich daarbij voor bij de verschillende opdrachtgevers? In welke mate heeft het beleid tijdens en na die crises invloed gehad op de productie in de sector? Welke lessen kunnen uit eerdere crises worden geleerd voor beleidsmaatregelen om de terugval op de huidige GWW sector te beperken?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Hulpmaatregelen nodig om de sector te stimuleren en werkgelegenheid te behouden.

Advertisment ad adsense adlogger