Zestig procent vrije sector huurders woont liever anders

Zestig procent vrije sector huurders woont liever anders

Bijna vier op de tien huurders in de vrije sector zouden hun woning het liefst inruilen voor een koopwoning. Tegelijkertijd geeft ruim een op de vijf huurders in de vrije sector aan een voorkeur te hebben voor een sociale huurwoning. Meer dan zestig procent van de vrije sector huurders woont dus liever in een ander type woning dan waar ze nu wonen.

Omgevingskenmerken van een woning en duurzaamheid zijn bouwstenen voor toekomstbestendig vastgoed

Dat de meerderheid van de vrije sector huurders liever in een ander type woning dan waar ze nu wonen, ligt volgens ABN AMRO aan het beperkte aanbod van sociale huurwoningen. Daarnaast speelt de betaalbaarheid van betaalbare koopwoningen een belangrijke rol.

In het onderzoek is huurders ook gevraagd om negentien aspecten van een woning en de directe omgeving te rangschikken en aan te geven welke het belangrijkst zijn voor hun woongenot.

Grootte woning

De grootte van een woning is het belangrijkste voor huurders, zo blijkt uit het onderzoek. Opvallend is dat hierna de omgevingskenmerken van een woning hoger scoren dan de meeste kenmerken van een woning zelf. ‘Geen of beperkte geluidsoverlast’ is voor huurders na de grootte van een woning het belangrijkste.

Een ander belangrijk aspect is de locatie van de woning. Zo staat het type leefomgeving – stad of platteland – op een derde plaats. Op vier staat het type woning: een rijtjeshuis, appartement of vrijstaande woning. Dat de omgeving voor huurders belangrijk is blijkt wel uit het feit dat groen – in de vorm van een park, water of natuurgebied – de top 5 complementeert, terwijl de kwaliteit en/of grootte van een tuin slechts op plaats 17 staat.

Het onderzoek laat verder zien dat de bereikbaarheid en typische kenmerken van de woning, zoals een keuken, minder van belang zijn. De bereikbaarheid met auto of openbaar vervoer staat op een middenpositie en ook parkeervoorzieningen en fiets- en wandelpaden scoren relatief laag.

Woongenot

“Door het coronavirus was iedereen opeens meer thuis, kregen kinderen tijdelijk thuis les en ook nu wordt nog steeds veel vanuit huis gewerkt. Het woongenot ligt daarom onder een vergrootglas. Een ruime woning en de directe omgeving zijn misschien nog nooit zo belangrijk geweest”, zegt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO.

Dit onderschrijft volgens de bank dat omgevingskenmerken van een woning, net als duurzaamheid, bouwstenen voor toekomstbestendig vastgoed zijn. Buijs:  “Uit ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat de meeste huurders de leefomgeving belangrijker vinden dan kenmerken van de woning zelf. Voor huurders zit de toegevoegde waarde van een woning in de samenhang tussen gebouw, locatie en de (leef)omgeving. Wij geloven dat deze elementen de waardevastheid van het vastgoed gedurende de looptijd sterk bepaalt. Gerichte investeringen in de omgeving komen dan ook ten goede aan de eigen investeringen van eigenaren en ontwikkelaars in het vastgoed.”

Ipsos deed in opdracht van ABN AMRO onder ruim vijfhonderd huurders in de sociale en vrije sector onderzoek. Het hele rapport is hier te downloaden.

Zestig procent vrije sector huurders woont liever anders

Advertisment ad adsense adlogger