Wet collectieve warmtevoorziening baart zorgen

Wet collectieve warmtevoorziening baart zorgen

Techniek Nederland en Bouwend Nederland hebben grote zorgen over het concept van de Wet collectieve warmtevoorziening.

Het wetsvoorstel geeft warmteleveranciers een monopoliepositie voor de lange termijn

De ‘Warmtewet 2’, is door minister Wiebes op 22 juni jongstleden ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel geeft warmteleveranciers een monopoliepositie voor de lange termijn en ontzegt veel partijen de toegang tot de warmtemarkt.

De wens is juist om meer lokale initiatieven en kleinschalige systemen mogelijk te maken en concurrentie tussen partijen en oplossingen te versterken. Het voorstel staat de benodigde versnelling van de energietransitie en verdere innovatie in de weg.

Daarnaast heeft dit voorstel grote nadelige gevolgen voor de vitaliteit van de bouw- en installatiebedrijven. Bij uitstek de sectoren waar in het kader van de transitie nu al een nijpend tekort aan vakmensen is.

Alleenrecht

In de conceptwet wordt het voor gemeenten verplicht om één aanbieder per gebied aan te wijzen die voor tientallen jaren het alleenrecht krijgt om daar warmte te leveren. Consumenten verliezen hun keuzevrijheid voor een warmteleverancier. Daarnaast krijgen lokale initiatieven voor duurzame warmteoplossingen geen ruimte meer.

“Geef marktpartijen de ruimte om samen met bewoners te komen tot innovatieve en kosteneffectieve verduurzaming van de warmtevoorziening en oplossingen voor de toenemende koudevraag”, aldus Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.

“Alleen als er draagvlak is bij alle betrokkenen dan kunnen we de klimaatdoelstellingen halen. Wij willen ons daarom met 42 andere partners van de Warmtecoalitie inzetten om te zorgen dat de warmtemarkt de gewenste ruimte gaat krijgen binnen de nieuwe Warmtewet. Meer consumentgericht, en met ruimte voor maatwerkoplossingen en innovatie.”

Speelruimte

Warmtenetten spelen een onmisbare rol bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Een groot deel van de achterban van beide belangenorganisaties is dan ook actief in de verduurzamingsmarkt. Leden bieden onder meer integrale warmteoplossingen voor projecten van vijfhonderd tot vijfduizend woningen.

De conceptwet legt de grens voor dergelijke initiatieven op maximaal vijfhonderd woningen. Brancheorganisaties willen dat dit aangepast wordt en dat bedrijven speelruimte krijgen tot projecten van in ieder geval vijfduizend woningen.

Beperkt in opschaling

“Leden van beide brancheorganisaties spelen een belangrijke rol bij een succesvolle uitrol van de energietransitie”, benadrukt Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland.

“Geef alle partijen gelijke ruimte voor innovatieve ideeën om te komen met betaalbare en duurzame warmteoplossingen. Als deze wet doorgang vindt, worden innovatieve projecten als het Helena all-electric Energieconcept in Berkel en Rodenrijs beperkt in mogelijkheden tot opschaling.”

Heinis wil dat installateurs en bouwers meer ruimte krijgen om met proeftuinen meer kennis op te bouwen met grootschalige verduurzamingsprojecten en nieuwe vakkrachten op te leiden.

Lees hier de reactie op de ConsultatieWarmteWet_EZK_TechniekNederland_20200729

Wet collectieve warmtevoorziening baart zorgen.

Advertisment ad adsense adlogger