Kopers van nieuwbouwwoningen moeten dezelfde rechten krijgen

gelijke rechten kopers nieuwbouwwoning

Niet alleen mensen die een nieuwbouwwoning in eigen opdracht (laten) bouwen, maar ook zij die een nieuwe woning kopen van een projectontwikkelaar, moeten kunnen afwijken van de gebruikseisen uit het Bouwbesluit. Dat schrijft Neprom-directeur Jan Fokkema aan de Tweede Kamer. Bouwend Nederland steunt de oproep van de vereniging van ontwikkelende bouwers.

Afwijken van gebruikseisen

Neprom-directeur Jan Fokkema schrijft naar de Tweede Kamer dat niet alleen eigenaren die een nieuwbouwwoning in eigen opdrachten laten bouwen, maar ook mensen die een nieuwbouwwoning kopen moet kunnen afwijken van de gebruikseisen uit het Bouwbesluit. Bouwend Nederland staat achter dit standpunt.

Wijziging

Eind vorig jaar stuurde minister Blok een brief naar de Kamer waarin een wijziging op het Bouwbesluit werd voorgesteld. De minister schreef in zijn brief dat hij alle consumenten die hun woning zelf bouwen, vrijstelling wil geven van de gebruikseisen.

Keuzevrijheid bij nieuwbouwwoningen

In een tijd van steeds meer keuzevrijheid past het voorstel goed. De overheid treed immers alleen nog op als bescherming nodig is. Echter, Neprom is van mening dat beide partijen dezelfde rechten moeten hebben. Zo schrijft de directeur van Neprom in zijn brief naar de Tweede Kamer: ‘Het valt niet te verdedigen dat een koper in projectbouw minder rechten heeft dan een particulier opdrachtgever.’ Hij vreest dat door deze ongelijkheid projectontwikkelaars op grote achterstand worden gezet. Neprom is van mening dat alle kopers van nieuwbouwwoningen geheel vrijwillig hun keuzes moeten kunnen maken. Het moet dus niet de projectontwikkelaar zijn die bepaalt of er een berging wordt gebouwd, maar de koper moet dat kunnen bepalen.

Indien de wensen van Neprom niet worden gevolgd door de Tweede Kamer en minister Blok dan zal Neprom een klacht indienen bij de Autoriteit Consument en Markt.

Advertisment ad adsense adlogger