Monitor Bouwketen toont licht herstel

Monitor Bouwketen

Uit de Monitor Bouwketen blijkt dat er sprake is van enig herstel in de bouwketen in het najaar van 2014. De vooruitzichten bij bedrijven als het gaat om omzet- en werkgelegenheid in de bouw zijn verbeterd. Toch kan nog niet worden gesproken van een gezonde marktsituatie, omdat de verschillen tussen bedrijven te groot zijn.

Bouwketen

In de tweede helft van 2013 was er sprake van een licht herstel bij architecten. Dit herstel wordt nu verderop in de bouwketen ook waargenomen. Bouwbedrijven, installateurs en ingenieursbureaus hebben nu ook te maken met een licht herstel.

Werkgelegenheid en orderportefeuille

De werkgelegenheid trekt nog niet aan. Veel bouwbedrijven merken nog niet direct dat er sprake is van een licht herstel. Wel is de gemiddelde ordeportefeuille van bedrijven in de bouwketen gegroeid of stabiel gebleven ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014.

Resultaten per sector

Per sector zijn de resultaten verschillend. Bij architectenbureaus is de gemiddelde ordeportefeuille van nieuwe opdrachten aan architecten hoger in vergelijking met een jaar terug, maar lager dan in het eerste kwartaal van 2014. In het personeelsbestand zet het lichte herstel nog niet door.

Bij de bouwbedrijven en installatiebedrijven is de ordeportefeuille gestegen. Bij bouwbedrijven is de ordeportefeuille met acht tiende maand gestegen. Er wordt verwacht dat de omzet per saldo zal toenemen. De werkgelegenheidsverwachting is licht verbeterd, waardoor het een beperkte daling zal zijn in het personeelsbestand.

Bij ingenieursbureaus is de ordeportefeuille stabiel gebleven. De verwachtingen voor de omzet en het personeelsbestand zijn per saldo positief en wijzen op een lichte toename.

Monitor Bouwketen

De Monitor Bouwketen 2014 is gebaseerd op conjunctuurmetingen onder de leden van de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI. De Monitor is opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en verschijnt 2 keer per jaar.

Advertisment ad adsense adlogger