NVM: cijfers woningmarkt 3de kwartaal

Prijsstijging koopwoningmarkt neemt verder af/cijfers woningmarkt NVM

NVM maakt de cijfers woningmarkt 3de kwartaal bekend, hieruit blijkt dat het herstel in de woningmarkt zoals in 2013 doorzet. Ín het 3de kwartaal van 2014 blijft er sprake van herstel, maakte NVM bekend op donderdag 9 oktober 2014. Uit de voorlopige cijfers blijkt voornamelijk dat er sprake is van een positieve prijsontwikkeling en een herstel in het aantal transacties.
Het afgelopen kwartaal (op basis van de voorlopige cijfers) zijn door NVM-makelaars ongeveer evenveel woningen verkocht als een kwartaal eerder, namelijk 29.015. In de totale markt werden er naar schatting 39.000 huizen verkocht. “Een mooi aantal”, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker, “zeker als je in ogenschouw neemt dat het derde kwartaal wegens de zomervakanties het altijd slechter doet dan het 2de kwartaal.”

Prijs woningen stabieler

De afgelopen drie kwartalen was er sprake van een positieve prijsontwikkeling. Dit kwartaal liggen de prijzen 0,3% lager dan vorig kwartaal. De prijs van de gemiddeld verkochte woning in Nederland ligt nu op 214.000 euro. Hukker: “We zien dat de markt stabiliseert en dat de vooruitzichten voor de komende tijd positief zijn.”
De prijzen van verkochte woningen zijn met -0,3% in het 3de kwartaal nauwelijks veranderd, vergeleken met het 2de kwartaal van 2014. De afgelopen drie kwartalen steeg de prijs nog licht. De prijs van de gemiddeld verkochte woning is in het 3de kwartaal uitgekomen op 214.000 euro. Er is sprake van kleine verschillen tussen de verschillende woningtypen. Van 2-onder-1-kapwoningen daalde het aantal verkopen met 4,0%, en voor tussenwoningen met 1,7%. Van de overige woningtypen stijgt het aantal transacties licht. Een vrijstaande woning is verkocht voor gemiddeld 337.000 euro, een appartement voor 168.000 euro.

“De prijzen stabiliseren, ondanks de lichte daling in het 3de kwartaal. Maar inmiddels ligt de gemiddelde verkoopprijs wél bijna 4% hoger dan een jaar geleden”, stelt Hukker.

Woningverkopen 2014 structureel op hoger niveau

De vergelijking van de prijzen van verkochte woningen met een jaar eerder laat een genuanceerder beeld zien. De transactieprijzen liggen nu 3,9% hoger dan in het 3de kwartaal van 2013. In ieder kwartaal van 2014 liggen de prijzen 2 tot 4% hoger dan in datzelfde kwartaal in 2013. NVM verwacht dat de prijzen dit jaar niet veel verder zullen stijgen.
De transactieprijs van vrijstaande woningen ligt 2,2% hoger dan vorig jaar, die van tussenwoningen 2,5%. Van hoekwoningen en appartementen zijn de prijzen in een jaar tijd het meest gestegen: 5,1 en 5,8%. Ook het aantal transacties laat ten opzichte van vorig jaar nog steeds herstel zien. In vergelijking met een jaar eerder is er sprake van een stijging van 28,9%. Tot nu toe is in 2014 ieder kwartaal sprake van een stijging van tientallen procenten van het aantal transacties in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2013. De woningverkopen liggen in 2014 op een structureel hoger niveau.

Bron: NVM

Het aantal transacties bij NVM-makelaars op jaarbasis ligt op bijna 109.000 (totale markt naar schatting 146.000 woningen). Op het dieptepunt van de markt, vijf kwartalen geleden, lag dat aantal nog op 82.000, ongeveer een kwart minder. In de periode voor de crisis, medio 2008, lag het aantal verkopen bij NVM-makelaars op jaarbasis rond de 150.000 woningen (op zo’n 200.000 voor de totale markt).
Advertisment ad adsense adlogger