Nieuwe feiten van het Kadaster over de hypotheekmarkt

Hypotheken nemen toe, Kadaster kwam met haar conclusies

Vorig jaar was er onrust op de koopwoningmarkt. Huizenprijzen daalden en de hypotheekrente steeg. Gelukkig liet de woningmarkt herstel zien in het tweede halfjaar 2023 en ook het eerste kwartaal van dit jaar. De gemiddelde woningprijzen namen toe en de hypotheekrente steeg niet langer. Wat betekende dit voor het aantal afgesloten hypotheken? Het kadaster kwam met haar conclusies.

Conclusies in het halfjaarbericht hypotheken over het 2e halfjaar van 2023:

1. Het aantal afgesloten hypotheken steeg.
2. Er werden 16 procent meer hypotheken afgesloten dan een halfjaar eerder.
3. De totale hypotheeksom was 21 procent hoger dan in het 1e halfjaar van 2023.
4. Er werd relatief meer geld geleend voor de aankoop van goedkopere woningen.
5. De loan-to-value* voor alle hypotheken samen was hetzelfde als het 1e halfjaar 2023.
6. De loan-to-value* van doorstromers nam af en bleef van andere kopers ongeveer gelijk.
7. Het aandeel hypotheken dat werd verstrekt door kleine geldverstrekkers steeg.
8. Kleine verstrekkers financierden weinig woningen voor particulieren.

Toename hypotheken

De totale hypotheeksom van alle hypotheekbedragen bij elkaar opgeteld was een vijfde hoger dan in het 1e halfjaar van 2023. Het aantal afgesloten hypotheken nam toe met 14 procent. Dat kwam met name door de stabiliserende hypotheekrente. Er werden beduidend meer hypotheken afgesloten voor de aankoop van een woning dan een halfjaar eerder. Er werd relatief meer geld geleend voor de aankoop van goedkopere woningen tot de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) dan voor duurdere woningen. De NHG-grens was 405.000 euro in 2023.

Alternatieve financiers

De meeste woonhypotheken worden verstrekt door grote partijen als banken en verzekeringsmaatschappijen. Echter het aandeel hypotheken dat werd verstrekt door kleine geldverstrekkers steeg in de onderzoeksperiode van het Kadaster. Kleine geldverstrekkers zijn particulieren en bedrijven die maximaal vijf hypotheken uit hebben staan. Kopers zochten na het stijgen van de hypotheekrente steeds meer naar deze alternatieve financiers. Vooral woningen voor tijdelijk verblijf en met name vakantiewoningen werden gefinancierd door kleine verstrekkers, maar ook winkels en kantoren.

Starters

Het aandeel hypotheken bestemd voor de aankoop van een woning afgesloten door starters steeg in het 2e halfjaar. Ondanks het feit dat de hypotheekrente gunstiger werd, nam het aandeel over- en bijsluitingen af. Ook werd er relatief meer geleend voor goedkope woningen dan voor dure. Vooral doorstromers leenden in algemene zin minder ten opzichte van de koopsom.

Meer informatie

Het volledige rapport over de hypotheekmarkt van het tweede halfjaar 2023 is hier in te zien en te downloaden (pdf). Het is van de hand van Frank Harleman en Joost Zuidberg, onderzoekers bij het Kadaster.

* De loan-to-value is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager, hoe meer zekerheid dat de hypotheeksom kan worden terugbetaald uit de opbrengst (bij executie) van de woning.

Bron: Kadaster.

Onderzoek Kadaster hypotheekmarkt. Zie ook:
Gemiddelde prijs voor koopwoning ruim 427.000 euro.

Advertisment ad adsense adlogger