Tekort aan ambtenaren voor woningbouw, tot 2.200 fte te weinig bij gemeenten

Gemeenteambtenaren kunnen woningbouw niet aan

Gemeenten kunnen de noodzakelijke woningbouw niet aan door tekort aan gemeenteambtenaren. Het ministerie van BZK had aangegeven behoefte te hebben aan meer zicht op de ambtelijke capaciteitstekorten rond de woningbouwopgave op landelijk niveau. Men heeft vervolgens Adviesbureau Brink gevraagd hier onderzoek naar te doen. Zij concludeerden dat het gemeentelijk tekort aan ter zake kundige ambtenaren daarmee uitkomt op circa 1.300 fte tot 2.200 fte.

“Denk daarbij aan gemeenteambtenaren werkzaam binnen de planvoorbereiding, procedures, vergunningverlening, projectbegeleiding en ondersteuning”

Eerder onderzoek

Platform Binnenlands Bestuur bracht op basis van eigen onderzoek in 2022 al naar buiten dat bijna 70 procent van de gemeenten een gebrek aan de juiste ambtenaren heeft en dat als een groot probleem gezien werd voor de woningbouwambities van het kabinet. Toen werd al vastgesteld dat er binnen het gemeenteambtenaren -apparaat een groot tekort is aan projectleiders en vergunningverleners. Minister Hugo de Jonge van BZK liet naar aanleiding van die eerdere vaststelling door Brink een nieuwe studie uitvoeren en informeerde daarover afgelopen week de Tweede Kamer.

Noodzakelijke specialisaties

Specifiek gaat het hierbij om al de gemeenteambtenaren die beschikbaar en noodzakelijk zijn voor de woningbouwopgave. Denk daarbij aan gemeenteambtenaren die werkzaam zijn binnen de planvoorbereiding, procedure-uitvoering, vergunningverlening, projectbegeleiding, tot de realisatiefase, ondersteuning en management. Het personeel en eventuele tekorten daaraan bij provincies, waterschappen, netbeheerders, bouwbedrijven, en dergelijke zijn geen onderdeel van de wijze waarop er door het onderzoeksbureau naar de problematiek gekeken is, zo wordt bericht in het rapport aan de Tweede Kamer.

Ter zake kundige gemeenteambtenaren

Onderzoek en voorspelling op basis van gemeentelijke kenmerken leidt tot een tekort van het landelijk ambtelijk capaciteitsniveau aan gemeenteambtenaren van circa 1.300 fte tot circa 1.500 fte. De extrapolatie op basis van provinciale kenmerken leidt tot een bandbreedte van circa 1.700 fte tot circa 2.200 fte. Samengevat komt het gemeentelijk tekort aan ter zake kundige ambtenaren daarmee uit op circa 1.300 fte tot 2.200 fte.

Volledig onderzoek

Het volledig onderzoek ‘Ambtelijke capaciteitstekort Woningbouw’ is hier in te zien. De kamerbrief over aanvullende acties voor de noodzakelijke versnelling van de planfase van de woningbouw lees je hier.

Bron: BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en platform Binnenlands Bestuur.

Tekort aan gemeenteambtenaren voor woningbouw, tot 2.200 fte te weinig bij gemeenten. Zie ook:
Bouwvergunning grootste knelpunt bij nieuwbouw.
Is de plancapaciteit voldoende om de woningbouwopgave te realiseren?

Advertisment ad adsense adlogger