Vraaggericht ontwikkelen tussen overheid en bedrijfsleven

Vraaggericht ontwikkelen tussen overheid en bedrijfslevensleven

De resultaten van de pilot Vraaggericht Ontwikkelen werden afgelopen week bekend gemaakt. De pilot heeft een jaar gedraaid in de gemeente Helmond. De pilot Vraaggericht Ontwikkelen is een pilot waarin gekeken is naar een nieuwe vorm van samenwerken om huisvesting voor bedrijven efficiƫnter te laten verlopen.

In de huidige tijd is het voor bedrijven lastig om geschikte huisvesting te vinden. Hoewel er ruimschootse leegstand is, voldoen de leegstaande panden regelmatig niet aan de behoefte van een bedrijf. Daarom wil de gemeente op een intensievere manier samenwerken met het bedrijfsleven.

De vraag van de ondernemer

Voor de lokale overheid was het lastig om snel in te spelen op die veranderende behoeften. In deze pilot wordt er juist uit gegaan van de vraag van de ondernemer. De ondernemer kan zowel een grote multinational zijn als een startende ondernemer. Regels en grenzen staat bij het zoeken van huisvesting ten dienst van het doel, met de maatschappelijke waarden in het oog.

Het vraaggericht ontwikkelen legt de verantwoordelijkheid bij zowel de lokale overheid als de ondernemer, een manier van samenwerken die zeer goed in de huidige tijd past. Er wordt goed gekeken naar de daadwerkelijke vraag van de ondernemer waardoor de kans op mislukking wordt verkleind. Ook de huidige vestigingsmogelijkheden worden in beeld gebracht, waardoor er wordt bijgedragen aan een gezond vestigingsklimaat.

Succesvolle pilot

De pilot van een jaar was een succes voor de gemeente Helmond. Er zijn zeven cases opgelost aan de hand van deze methodiek. Daarnaast is bij zowel de gemeentelijke als de provinciale overheid het beleid verruimd waardoor er meer praktische oplossingen mogelijk zijn.

Na aanleiding van de succesvolle pilot hebben alle partijen hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet. Daarnaast is er een webbased module die het eenvoudiger moet maken vraag en aanbod tussen ondernemers, castgoedpartijen en overheid samen te brengen.

Advertisment ad adsense adlogger