Vrijstelling heffing voor duurzame herbestemming niet voldoende voor Aedes

Vrijstelling heffing voor sociale herbestemming niet voldoende voor Aedes

Vereniging van woningcorporaties pleit voor investeringsagenda in plaats van vrijstelling verhuurdersheffing

Corporaties die investeren in nieuwe energiezuinige woningen en het ombouwen van leegstaande gebouwen tot woningen hoeven dertig jaar geen verhuurdersheffing te betalen, staat in een plan van minister Blok. ‘Maar we hebben het slechts over een paar miljoen euro op een belasting van 1,7 miljard euro’, aldus Marc Calon, voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties.

Een vrijstelling van de verhuurdersheffing helpt woningcorporaties meer energiezuinige woningen te bouwen en leegstaande verzorgingshuizen en kantoorpanden te transformeren tot woningen. Volgens Aedes is een investeringsagenda echter een beter middel dan een vrijstelling van de heffing. Calon: ‘Dan kunnen woningcorporaties weer betaalbare woningen voor huurders bouwen. Dat stimuleert de bouw en de werkgelegenheid pas echt.’ Aedes reageert hiermee op plannen van minister Blok en de doorrekening daarvan door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Vrijstelling verhuurdersheffing

Woningcorporaties die leegstaande kantoren of zorgcomplexen ombouwen tot sociale huurwoningen, hoeven in het plan van Blok over die woningen dertig jaar lang geen verhuurdersheffing te betalen. Ook hoeven zij zich bij die woningen niet te houden aan de voorwaarden van het woningwaarderingsstelsel (WWS), het stelsel dat de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning bepaalt.
Om het bouwen van betaalbare zeer energiezuinige huurwoningen te stimuleren, wil Blok ook die woningen voor dertig jaar vrijstellen van de verhuurdersheffing. Blok doet dit naar aanleiding van een motie van VVD en PvdA, maar geeft met zijn plan een andere invulling aan die motie. Waar de motie om vermindering of vrijstelling van de heffing vroeg voor vijf jaar, zal de minister dit mogelijk naar dertig jaar oprekken. Mogelijk neemt hij ook de vervangingsnieuwbouw mee, en niet alleen de netto toename van de woningvoorraad.

Effecten maatregelen

Door de economische crisis staat 15 procent van de Nederlandse kantoren leeg. Het kabinetsbeleid om zorgbehoevenden langer zelfstandig te laten wonen, zorgt ervoor dat veel verzorgingshuizen en andere zorgcomplexen leeg komen te staan. De door Blok voorgestelde maatregelen om die leegstand te voorkomen, leveren volgens het EIB een bescheiden aantal nieuwe woningen op: in totaal ongeveer 400 tot 550 extra om te bouwen woningen per jaar in de komende vijf jaar. De verwachting is wel dat er in de komende vijf jaar nog weinig transformaties van verzorgingshuizen zullen plaats vinden
Het EIB heeft de effecten van de voorgestelde maatregelen bij energiezuinige woningen ook doorgerekend. Als deze maatregel alleen geldt voor ‘uitbreidingsnieuwbouw’ (niet ter vervanging van gesloopte woningen), levert deze volgens het EIB slechts 60 extra woningen per jaar op in de komende vijf jaar. Als de maatregel ook voor ‘vervangingsnieuwbouw’ geldt, levert dit 1.375 extra nieuwe sociale huurwoningen per jaar op. Bovendien zullen corporaties circa 3.750 woningen per jaar extra met een betaalbare huur (onder de eerste aftoppingsgrens) kunnen bouwen.

Advertisment ad adsense adlogger