Warmtenetten versneld met subsidie 150 miljoen

Warmtenetten worden door kabinet versneld met subsidie van 150 miljoen

De Warmtenetten Investerings Subsidie (WIS) kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient. Het kabinet wil meer huishoudens op warmtenetten aansluiten zodat bestaande gebouwen van het aardgas af kunnen. Daarom stelt het een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten.

“De subsidie is onderdeel van een bredere aanpak om Nederland zo veel mogelijk op warmtenetten aangesloten te krijgen”

Versnelling

De subsidie stimuleert warmtebedrijven om versneld te investeren in de aanleg van die warmtenetten en is er voor bedrijven die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet, en dus al ver zijn met hun plannen. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (huishoudens en bedrijven met soortgelijk verbruik), kleiner dan 100kW en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw.

Bredere aanpak warmtenetten

Minister Rob Jetten: “In Nederland moeten 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd worden in 2030. Dit komt bovenop de 500.000 huishoudens die nu al toegang hebben tot een warmtenet.”

“Deze subsidie is onderdeel van een bredere aanpak om Nederland zo veel mogelijk op warmtenetten aangesloten te krijgen. In de tussentijd wordt ook hard gewerkt aan het wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmte die ik voor het einde van het jaar rond wil hebben.”

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient; de zogenaamde de ‘onrendabele top’).

Aanvraag en looptijd subsidie

Het maximale subsidiebedrag is 20.000.000 euro voor een project. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Subsidieaanvragen worden door RVO inhoudelijk beoordeeld op basis van het projectplan. De looptijd van het project is maximaal 7 jaar.

Binnen 3 jaar na de subsidieverlening moet worden gestart met de fysieke aanleg van het warmtenet. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 juni tot en met 16 december 2023.

Warmtenet wordt door kabinet versneld met subsidiepot van 150 miljoen.

Advertisment ad adsense adlogger