Wet Aanpak Schijnconstructies naar de Tweede Kamer

Wet Aanpak Schijnconstructies naar de Tweede Kamer

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ligt bij de Tweede Kamer. Minister Asscher komt met dit wetsvoorstel als onderdeel van zijn aanpak tegen schijnconstructies. In zijn wetsvoorstel staat dat niet alleen werkgevers maar ook opdrachtgevers verantwoordelijk zijn voor het betalen van het cao-loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Deze ketenaansprakelijkheid is een belangrijk onderdeel van de wet.

De WAS is opgezet om schijnconstructies tegen te gaan. Deze schijnconstructies zorgen er vaak voor dat Nederlandse werknemers verdrongen worden voor goedkopere krachten. Daarnaast ontduiken werkgevers op deze manier de sociale premie. Door deze aspecten hebben goedwillende ondernemers te maken met oneerlijke constructies.

Naast de ketenaansprakelijkheid zijn onderstaande punten ook belangrijk in de WAS:

  • Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Sommige werkgevers maken nu nog gebruik van deze constructie om zo minder belasting of sociale premies af te dragen.
  • De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde ondernemingen bekend maken, bijvoorbeeld van bedrijven die werknemers onderbetalen.
  • Loonstroken moeten transparanter worden en het minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

De Raad van State plaatst wel een kritisch noot. Zij geven aan dat ze onderbouwing van het probleem beperkt vinden. De Raad van State heeft geadviseerd om concreter te beschrijven wat opdrachtgevers zouden moeten doen in geval van onderbetaling.

Advertisment ad adsense adlogger