Doorbouwen! Maatregelen in belang grotere woningbouwproductie

Doorbouwen! Juist nu maatregelen in belang structureel grotere woningbouwproductie

Kansrijke locaties voor woningbouw krijgen alle hulp om toch te starten, ondanks de onder meer economische tegenwind. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Woningbouw en de terugblik op de dit voorjaar gesloten woondeals, die minister Hugo de Jonge deze week heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De woningbouwproductie moet omhoog.

“Woningbouwproductie moet omhoog; ook doorbouwen in de veranderende omstandigheden …”

De minister roept provincies en gemeenten onder meer op uit te kijken naar alternatieve locaties wanneer projecten vertragen of stilvallen door bijvoorbeeld hogere rentes en gestegen bouwkosten. Dit zodat de bouw toch door kan gaan.

Wat is er nodig?

Daarnaast stelde het kabinet recent ruim een half miljard euro beschikbaar voor: de start-bouwimpuls (minimaal 250 miljoen) en de versnelde realisatie van flexwoningen (300 miljoen). De minister wil daarom van de regio’s weten wat er nodig is om door te blijven bouwen. Daarover gaan versnellingsgesprekken van start, die moeten zorgen voor een regionale doorbraak om de bouwproductie op peil te houden. Voor iedere locatie die vertraagt, moet een andere locatie worden aangewezen of versneld.

Versnellingstafel

Een landelijke versnellingstafel jaagt op nationaal niveau de woningbouw aan. De leden helpen overheden, woningcorporaties en woningmarktpartijen bij het halen van de gemaakte woningbouwafspraken en het signaleren van mogelijke versnellingsopties. Regionaal sturen overheden, betrokken marktpartijen (investeerders, ontwikkelaars, bouwers en nieuwbouwmakelaars) en woningcorporaties samen op de voorgenomen bouwplannen. Zij signaleren vertraging en zetten alles op alles om deze te voorkomen.

Fundament voor grotere woningbouwproductie

Om verdere terugloop in de woningbouwproductie te beperken en de verwachte dip zo kort mogelijk te houden zet het kabinet in op een breed pakket van financiële, juridische en inhoudelijke maatregelen. Deze maatregelen moeten leiden tot een structureel grotere woningbouwproductie die minder gevoelig is voor veranderende omstandigheden. Het fundament hiervoor werd vorig jaar gelegd.

400.000 bereikbare woningen

Onder regie van het Rijk zijn in dit- en vorig jaar 35 woondeals gesloten. Hierin staan onder meer afspraken over de hoeveelheid te bouwen woningen, de locaties en voor wie gebouwd wordt. Het kabinet stelde ook financiële middelen beschikbaar.

De eerste vier inzetten van de Woningbouwimpuls zorgen samen voor 164.732 woningen. De 5e tranche wordt voor de zomer toegekend. Een investering van € 7,5 miljard in mobiliteit levert circa 400.000 bereikbare woningen op.

Sneller kunnen bouwen

Het kabinet komt met plannen om de bouw van een gemiddelde woning stevig terug te brengen, van 10 jaar naar enkele jaren. Gelijkschakelen van procedures levert tijdswinst op, ook door bij inspraak rekening te houden met de belangen van toekomstige bewoners.

Dit voorjaar ging de wet Versterking Regie Volkshuisvesting in consultatie. “Deze moet zorgen voor een passend wettelijk kader om de regie op de volkshuisvesting stevig te verankeren voor toekomstige jaren”, zo bericht het ministerie.

Bron: Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Doorbouwen! Juist nu maatregelen in belang structureel grotere woningbouwproductie.

Advertisment ad adsense adlogger