Provincie Noord-Brabant investeert 3,3 miljoen in erfgoed

Provincie Noord-Brabant investeert 3,3 miljoen in erfgoed

De provincie Noord-Brabant investeert het komende jaar bijna € 3,3 miljoen in erfgoed. Het grootste gedeelte daarvan wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten. € 1,72 miljoen hiervan is ‘matching’, waarbij de rijksoverheid het bedrag dat de provincie investeert, verdubbelt.

Daarnaast investeert de provincie € 93.000 in het onderhoud van molens, en € 85.000 in eco-archeologisch onderzoek. In de voorgaande jaren is een enorme inhaalslag gemaakt bij het onderhoud van molens, zodat daar nog maar een relatief klein bedrag voor nodig is.

Matching

Kamp Vught en de vier topmonumenten Kasteel Heeswijk, de Grote Kerk in Breda, de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch en de Markiezenhof in Bergen op Zoom krijgen allen € 60.000 voor onderhoud. Gedeputeerde Henri Swinkels: “Het is mooi dat het rijk € 1,7 miljoen beschikbaar stelt als wij dat ook doen, de zogenoemde ‘matching’. Maar het is voor de totale opgave natuurlijk veel te weinig geld. Het gaat over rijksmonumenten, maar het rijk steekt er steeds minder geld in, en dan komt het dus bij de provincies en gemeenten te liggen. Wij pikken het voor een deel op, omdat we erfgoed heel erg belangrijk vinden. Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Bij al dat erfgoed horen verhalen, die ons verleden zichtbaar maken en ons verbinden. Dat verleden zit in elk van ons, er zit meer Brabant in mensen dan ze zelf denken. Dat willen we zichtbaar maken en houden, en dat doen we door erfgoed te behouden en waar nodig te herbestemmen.”

Brandbrief

Niet alleen de provincie Noord-Brabant maakt zich zorgen. Eerder stuurde ook erfgoedvereniging Heemschut een brandbrief aan de minister over de problematiek rond de restauratie van veel grote monumenten. In Binnenlands Bestuur meldde Heemschutwoordvoerder Mathijs Witte: “Deze monumenten hebben naast subsidies voor tegemoetkoming in de kosten voor het regulier onderhoud, ook voortdurend geld voor restauraties nodig. Meerjarige restauraties komen in de knel als er niet voldoende geld vrij komt.” Het gaat daarbij niet alleen om kerken, maar ook om andere grote monumenten, zoals kloosters, kastelen, forten, industriële complexen en kazerneterreinen.

Advertisment ad adsense adlogger