Subsidie voor rijksmonumenten Zuid-Holland

Subsidie voor rijksmonumenten Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland bericht dat het in 2016 bijna 2,8 miljoen euro subsidie voor restauratie en behoud rijksmonumenten beschikbaar heeft gesteld. De subsidie zal worden ingezet voor het behoud en beleefbaar maken van cultureel erfgoed.

Om zoveel mogelijk in behoefte te kunnen voorzien hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het beschikbare subsidieplafond van € 1.440.000,00 voor 2016 opgehoogd tot € 2.792.927,00.

Beleefbaarheid, identiteit en economische spinoff

“De provincie hecht grote waarde aan het behoud en beleefbaar maken van cultureel erfgoed. Zij wil erfgoed graag doorgeven aan volgende generaties. Want erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor economische spinoff” zo redeneert de provincie. Daarbij wordt nadruk gelegd op zichtbaarheid en toegankelijkheid van monumenten, voor zowel inwoners van de provincie, alsook voor liefhebbers, toeristen en andere geïnteresseerden.

Selectiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de restauratie voldoen aan een aantal selectiecriteria, zoals de uitvoeringsgereedheid van het plan, een restauratiebehoefte van minder dan €2 miljoen aan subsidiabele kosten en cofinanciering van minimaal 50%. Als het totaal aantal subsidieaanvragen boven de 2,8 miljoen komt, zullen de Gedeputeerde Staten een volgorde bepalen van behandeling tussen de verschillende aanvragen. Dit gebeurt op basis van rangschikkingscriteria, waaronder de bouwtechnische staat van het monument, de hoogte van de cofinanciering, herbestemming, bevordering van de werkgelegenheid en het creëren van leerlingwerkplaatsen.

De aanvragen kunnen uiterlijk tot en met 29 februari 2016 via de website van de provincie worden ingediend. De provincie benadrukt dat de subsidie voor rijksmonumenten bedoeld is en dat restauratie van woonhuizen niet binnen deze subsidieregeling valt. Daarvoor kan men terecht bij het Nationaal Restauratiefonds.

Advertisment ad adsense adlogger