Waddenzeedijk wordt versterkt

Waddenzeedijk wordt versterkt

In april start de versterking van verschillende dijkvakken aan de Waddenzee in Friesland. In opdracht van Wetterskip Fryslân zal Heijmans vijf vakken aan de Waddenzeedijk over een lengte van 13 kilometer onderhanden nemen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van Elastocoast, een innovatieve dijkbeschermingstechniek.

Heijmans bericht dat deze innovatieve dijkbescherming al bij verschillende dijkverbeteringsprojecten wordt toegepast, maar dat Wetterskip Fryslân het eerste waterschap is dat dit product op grote schaal gaat toepassen. Het project is begroot op 12 miljoen euro.

Elastocoast

De techniek maakt gebruik van verlijmde steenslag, bestaande uit twee componenten met daarin 50 procent aan hernieuwbare grondstoffen. Het nieuwe materiaal is twee keer zo sterk als asfalt en beschermt de dijken tegen erosie en zware weersomstandigheden. Het verwijderen van de huidige dijkbekleding is daarbij niet nodig. Doordat Elastocoast een hoog percentage holle ruimtes bevat, wordt energie van golven die tegen de dijk slaan geabsorbeerd en zogenoemde golfoploop op het talud geremd. Ook vormt Elastocoast een prima ondergrond voor algen, wieren, schelpdieren en andere kleine organismen aan de waterkant van het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Aanbesteding op basis van EMVI

Daarnaast is Heijmans ook verantwoordelijk voor het aanbrengen en plaatsen van onder andere tijdelijke afrasteringen, drainage, steenbestortingen, waterbouwasfalt en slijtlagen. Bij de aanbesteding werd gekeken naar EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving): de productie en verwerking van verlijmde steenslag, planning/fasering en kwaliteitsborging. Naar verwachting zal het project in oktober 2016 afgerond zijn. De opdracht maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Waddenzeedijk Friese kust, waarmee Wetterskip Fryslân zorgt dat de Waddenzeedijk voldoet aan wettelijk gestelde veiligheidsnormen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De Friese dijken voldeden niet meer aan de eisen van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Tot en met 2018 is het Wetterskip Fryslân bezig met versterking van 35 kilometer dijk in Friesland en Groninger Westerkwartier. Ook werd vorig jaar gestart met het aanpakken van de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer en de Waddenzeedijk op Ameland.

Advertisment ad adsense adlogger