Terugblikken en vooruitkijken in de bouw

Terugblikken en vooruitkijken in de bouw

Rond de jaarwisseling is het terug- en vooruitkijken in de bouw in volle gang. Afgelopen week werden er verschillende onderzoeken gepubliceerd. Iets meer dan de helft van de mkb-bouwbedrijven verwacht het jaar 2015 met een omzetstijging af te sluiten. Een ander bericht meldt dat architectensector de hoogste verwachtingen voor 2016 hebben.

Na architect zijn ook installateurs, aannemers B&U en aannemers GWW, in deze volgorde, positief over het komende jaar. USP Marketing Consultancy concludeert dit na onderzoek onder 600 bedrijven over de verwachtingen over voor 2016. Slechts een kleine groep bedrijven verwacht dat 2016 voor hen een minder jaar wordt dan 2015.

Omzetstijging in 2016

Een kwart van de architecten verwacht een omzetstijging van meer dan 10 procent. Onder klusbedrijven, afbouwers en aannemers GWW verwacht een groot deel een vergelijkbaar jaar als afgelopen jaar als het gaat om de omzet. “De groep die een daling verwacht is het grootst bij de afbouwers (12%), maar bij de aannemers B&U en klusbedrijven zien we de grootste groep die een sterke daling verwacht”, aldus USP. Wanneer wordt gekeken naar de omvang van de bedrijven, dan blijkt dat hoe groter het bedrijf is, hoe positiever over het algemeen de verwachtingen zijn voor het komende jaar. De resultaten worden verklaard door het feit dat architecten, aannemers en installateurs, zowel als grotere bedrijven, makkelijker kunnen opschalen bij de huidige aantrekkende markt op het gebied van acquisitie en uitvoering.

Kostenreductie in 2015

Naast vooruitkijken in de bouw, wordt er ook teruggekeken op het afgelopen jaar. Uit een ander onderzoek, gehouden onder mkb-bouwbedrijven, blijkt dat 17 procent van de ondervraagden het afgelopen jaar verwacht af te sluiten met een omzetstijging van meer dan 10 procent. Technicum en Unique publiceren deze gegevens in de MKB Marktmonitor, een onderzoek uitgevoerd samen met Motivaction. Er werden 2.142 MKB’ers ondervraagd over duurzame inzetbaarheid en de bedrijfseconomische en personele ontwikkelingen van hun bedrijf. 42 procent van de bouwbedrijven gaf aan dat de verwachte groei hoofdzakelijk is behaald door kostenreductie. Andere veelgenoemde oorzaken zijn structurele verandering in bedrijfsprocessen en het aanboren van nieuwe markten.
De volledige MKB Marktmonitor is gratis op te vragen.

Advertisment ad adsense adlogger