50 miljoen voor monumenten

  • Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Monumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dit jaar 50 miljoen euro subsidie toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten. Dit keer konden liefst 1635 aanvragen (60%) worden gehonoreerd – tegenover 477 (20%) in 2011. Heel veel eigenaren van molens, kastelen, buitenplaatsen en kerken kunnen weer zes jaar vooruit met deze rijksbijdrage voor het onderhoud.

De Brim-subsidieregeling (voluit: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) wint elk jaar aan populariteit. Vanwege het verwachte grote aantal aanvragen en om er zo veel mogelijk te kunnen honoreren, heeft de staatssecretaris de maximale subsidiebedragen voor de ronde 2012 verlaagd. Hij stelde ook prioriteiten. Eigenaren die in 2006 een zesjarig instandhoudingsplan indienden en subsidie ontvingen, krijgen voorrang. Zo kunnen ze de structurele zorg voor hun monument voortzetten in 2013-2018. En omdat er in 2011 veel Brim-subsidieaanvragen buiten de boot vielen, hebben ook die indieners nu een streepje voor.

Molens
Dit jaar krijgen zo’n 630 molens, 550 kerken en 460 andere monumenten in totaal 50 miljoen euro subsidie. De Rijksdienst ontving opvallend veel aanvragen voor molens en kerken. Een deel daarvan heeft de afgelopen jaren restauratiesubsidie gekregen. Nu dient zich regulier onderhoud aan.
Bij de instandhoudingsplannen gaat het vaak om relatief kleine werkzaamheden die op termijn grote kosten kunnen voorkomen. Denk bij molens aan schilderwerk, herstel van dakbedekking en vervanging van bewegende delen; bij kerken aan schilderen, herstel van hout, metsel- en voegwerk, onderhoud van het dak of het keuren van de bliksem- of brandbeveiliging.
Dankzij de toegekende Brim-subsidies is dergelijk onderhoud voor de komende zes jaar (weer) zeker gesteld. Bijvoorbeeld bij de Westzaanse pelmolen Het Prinsenhof, die een paar jaar geleden gerestaureerd werd en nu in goede conditie kan blijven. En bij de Waarlandse molen, een van de oudste houten exemplaren in Noord-Holland, die met een eerdere subsidie gerestaureerd werd en herbestemd tot museum. In Amsterdam krijgen onder andere de markante H. Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station, en de English Reformed Church op het Begijnhof subsidie. En elders in het land is er subsidie voor onder meer kasteel Hoensbroek in Hoensbroek, het Markiezenhof in Bergen op Zoom, de Grote kerk in Maassluis, de Nederlands Hervormde kerk in Nieuwe-Tonge en de Waalse kerk in Rotterdam.

Lees verder in editie 4-2012

Advertisment ad adsense adlogger