Agendatip: 23 juni college ‘Gebiedsontwikkeling na de Novelle van Blok’

Agendatip: 23 juni college ‘Gebiedsontwikkeling na de Novelle van Blok’

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling organiseert in samenwerking met Ymere het college ‘Gebiedsontwikkeling na de Novelle van Blok’. Grote vraag die behandeld wordt is hoe de markt met de nieuwe herzieningswet omgaat.

Gebiedsontwikkeling?

De ‘Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’ wil de maatschappelijke functies van woningcorporaties verbeteren. Met dat doel is de Woningwet en een aantal andere wetten gewijzigd, met verstrekkende gevolgen voor de corporaties
De aanpassingen betreffen met name:
– de concentratie op kerntaken van toegelaten instellingen en de financiering van activiteiten;
– de versterking van de positie van gemeenten richting toegelaten instellingen en ten aanzien van de regionale schaal;
– de vormgeving van het toezicht op toegelaten instellingen waaronder de instelling van de Autoriteit woningcorporaties.

Tolhuistuin

Het college is een afsluiting van een collegetour. “Na vier kennisbijeenkomsten vanuit de perspectieven van de gemeente, ontwikkelaar, corporatie en belegger is het tijd voor de wrap up: Wat is het maatschappelijk effect van de nieuwe Woningwet (Novelle Blok) op gebiedsontwikkeling? Wat mag wel, wat mag niet en waar zit het grijsgebied? Wie pakt welke rol op? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de komende tijd? En hoe nu verder?”, zo luidt de aankondiging.Agendatip:
De collegetour zal dinsdag 23 juni plaatsvinden in de Tolhuistuin te Amsterdam. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling gaat in gesprek met corporaties en de markt over de bevindingen in de praktijk. Er wordt vanuit de gebiedsontwikkeling gereflecteerd. Deelnemers nemen praktische handreikingen mee naar huis.

Aanmelden kan via gebiedsontwikkeling.nu

Zie ook: Crisis- en herstelwet: ‘Braakliggende terreinen weer levendig’.

Advertisment ad adsense adlogger