Bij NOM-keur voortaan rekening houden met de vleermuis

Bij NOM-keur voortaan rekening houden met de vleermuis

Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (SEVON) heeft bij de Raad van State een hoger beroep gewonnen tegen de Stroomversnelling Gedragscode volgens het NOM-keur.

‘De bescherming van vleermuizen verdient maatwerk en dient goed geborgd te worden, ook in Gedragscodes’

De Raad van State heeft geoordeeld dat er in de gedragscode voor het maken van nul-op-de-meterwoningen (NOM) niet voldoet aan de eisen van de Wet natuurbescherming en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Door de uit 2018 stammende gedragscode konden bouwbedrijven sneller en simpeler werken. Door de NOM-keur raken vleermuizen opgesloten in gebouwen. Volgens SEVON raken de vleermuizen hun verblijfplaats kwijt wanneer wijken en buurten worden nageïsoleerd.

Daar komt bij dat ‘oplossingen’ zoals mitigerende maatregelen die in de gedragscode worden voorgesteld niet werken.

Negatief effect

Volgens SEVON heeft de door de minister eerder goedgekeurde gedragscode aantoonbaar en negatief effect op de Staat van Instandhouding van verschillende vleermuissoorten, zoals de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de meervleermuis.

“Wanneer deze gedragscode standhoudt, is het hek van de dam en is de kans groot dat de volgende gebiedsdekkend gedragscodes nog minder rekening gaan houden met vleermuizen.”

Bescherming waarborgen

SEVON is blij dat deze Gedragscode geen stand houdt en is ervan overtuigd dat deze uitspraak het ministerie voldoende handvaten biedt om bij in de toekomst op te stellen gedragscodes wel op een goede manier de bescherming van vleermuizen te waarborgen.

SEVON is voor een goede energietransitie in het kader van klimaatopwarming. Natuurinclusieve oplossingen en goedwerkende oplossingen zijn hiervoor nodig en aangewezen. De bescherming van vleermuizen verdient hierbij maatwerk; dat dient goed geborgd te worden, ook in Gedragscodes. Stichting SEVON maakt zich daarvoor hard. “Met deze jurisprudentie zal het gemakkelijker worden de natuur in Nederland daarin te ondersteunen.”

Reactie Stroomversnelling

Voorzitter van de Stroomversnelling Leen van Dijke noemt de uitspraak op Twitter uiterst teleurstellend. Van Dijke: “Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de snelheid waarmee de verduurzaming van de gebouwde omgeving kan plaatsvinden. Er moet nu weer met individuele ontheffingen worden gewerkt; dit leidt tot significante vertragingen en veel onvoorspelbaarheden in het productieproces.”

Dat is fnuikend voor industrialisatie en opschaling, denkt Van Dijke. “Er is alle reden om nu snel overleg te hebben met de ministeries LNV en BZK over het aanpassen van de gedragscode. De uitspraak biedt hiervoor voldoende aanknopingspunten.”

Lees ook: Stijging aantal Nul-op-de-meter-woningen

Bij NOM-keur voortaan rekening houden met de vleermuis.

Advertisment ad adsense adlogger