Bouwopgave Groningen gericht op regionale ontwikkeling

Bouwopgave Groningen mikt op regionale ontwikkeling

De bouwopgave voor revitalisatie en herstel in Groningen wordt voor de komende jaren geschat op 800 miljoen euro per jaar. De grote opgave om Groningen aardbevingsbestendig te maken vraagt dus om veel geld, maar kan wellicht ook een duurzame provincie opleveren met werkgelegenheid en economische groei. De komende jaren is de bouwopgave Groningen gericht op regionale ontwikkeling.

Zo zet de Dialoogtafel Groningen zich in om breed gedragen maatregelen tot stand te laten komen, die de negatieve effecten van gaswinning kunnen compenseren. Deze week werd bekend dat vijf gemeenten in het aardbevingsgebied gezamenlijk 2,7 miljoen euro ontvangen uit het leefbaarheidsbudget van de Dialoogtafel.

Compensatie

De gemeenten Appingedam en Bedum krijgen ieder zes ton voor het opknappen van winkelcentra. Loppersum krijgt 595.000 euro om krimpdorp ‘t Zandt een impuls te geven. De Marne krijgt eenzelfde bedrag voor een nieuw kindcentrum. In Ten Boer wordt drie ton uitgegeven voor de aanleg van een kunstgrasveld. Naast de maatregelen om negatieve effecten van gaswinning te beperken, wordt dus ook geïnvesteerd om de leefomgeving in het gebied op lange termijn via andere wegen te verbeteren, nadrukkelijk ter compensatie.

Eigen initiatief

De Dialoogtafel Groningen en de NAM hebben samen een budget van 60 miljoen euro voor het verbeteren van de leefbaarheid in negen gemeenten in Noordoost Groningen. Dat budget wordt verdeeld over drie onderdelen, te weten herstructureringsplannen van gemeenten; programma’s waar inwoners van alle negen gemeenten van kunnen profiteren; via het Loket Leefbaarheid kunnen bewoners eigen initiatieven tot 10.000 euro indienen.

‘Deltawerken 2.0’

Eerder kwam naar buiten dat het aardbevingsbestendig maken van Groningse woningen een klus is die kan oplopen tot 10 miljard euro. Dit bleek uit cijfers van de NAM omtrent het checken, renoveren en aardbevingsbestendig maken van woningen. Op de terminologie ‘Deltawerken 2.0’ die men binnen de NAM gebruikt, kwam een hoop kritiek.

Duurzaam gebouwd Congres

Ook het Duurzaam Gebouwd Congres staat dit jaar in het teken van ‘samen bouwen aan Duurzaam Groningen’. Donderdag 12 november 2015 zullen dan zo’n 800 professionals vanuit de integrale bouw- en vastgoedwereld samenkomen. Het congres bekijkt eveneens de kansen om Groningen te verduurzamen en een economische impuls te geven, vanuit de gedachte om Groningen aardbevingsbestendig te verduurzamen.

Advertisment ad adsense adlogger