Bouwsector geeft ruimte aan mensen met beperking

Bouwsector geeft ruimte aan mensen met beperking

In een nieuwe cao tussen werkgeversorganisaties en vakbonden in de bouw is afgesproken dat in de bouwsector meer ruimte komt voor mensen met een beperking. Het is de bedoeling dat komend jaar zo’n driehonderd mensen met een beperking op de arbeidsmarkt werk weten te vinden in de bouw en infra. Zo geeft de sector invulling aan het op landelijk niveau overeengekomen sociaal akkoord.

Behalve Wajongers (jonggehandicapten), waarvoor de bouwbranche in 2014 en 2015 al bijna tweehonderd arbeidsplaatsen creëerde, richt de cao-afspraak zich ook op werkzoekenden met een wsw-indicatie die niet meer naar de sociale werkplaats kunnen, leerlingen in het praktijkonderwijs en werklozen die onder de Participatiewet vallen.

Tevreden werkgevers

Werkgevers in de bouwsector die een geschikte vacature hebben die zij laten invullen door zo’n kandidaat, kunnen eerst een proefplaatsing van enkele maanden aanbieden. In veel gevallen kunnen zij daarnaast rekenen op ondersteuning door een jobcoach, scholingsmogelijkheden en diverse financiële faciliteiten, zoals loondispensatie, aangepaste loonschalen, premiekorting, een no-riskpolis bij uitval en vergoedingen voor werkplekaanpassingen. Werkgevers die Wajongers in dienst namen, zijn over het algemeen erg tevreden over die keus, zo bericht Bouwend Nederland. Het werk moet er natuurlijk wel geschikt voor zijn (of worden gemaakt) en een goede begeleiding is nodig, maar dan kan een Wajonger ook werkelijk iets toevoegen.

‘Wie klaart de klus’

Voor bedrijven is het een goedkope optie om eenvoudig werk te laten uitvoeren of om aan bestekseisen (social return) te voldoen. Het levert zo’n onderneming vaak ook goede publiciteit op en een naam op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De nieuwe tranche van het project is formeel op 1 februari 2016 van start gegaan met de lancering van de campagne ‘Wie klaart de klus – onbeperkt aan de slag in de bouw’. Via bedrijfsbezoeken, een website (wieklaartdeklus.nl), social media en voorlichtingsmateriaal worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een beperking aan te nemen.

Advertisment ad adsense adlogger