Diepste punt N31 Harlingen bereikt

Diepste punt N31 Harlingen

Het diepste punt van de verdiepte ligging van de N31 door Harlingen is bereikt, met een waterkelder naast het Van Harinxmakanaal van 14 meter diep. Gisteren werd door het eerste beton gestort voor de werkvloer van de waterkelder. De nieuwe N31 krijgt in totaal 5 viaducten en 1 aquaduct.

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. De weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Friesland te verbeteren. De weg is veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

Op dit moment wordt er op het hele tracé volop gebouwd aan de nieuwe weg. Het bereiken van dit diepste punt is een mijlpaal voor het project. De nieuwe N31 wordt verdiept door Harlingen aangelegd over een lengte van 2 kilometer. De verdiepte bak is circa 4,5 meter diep en heeft op 2 plaatsen een zogenaamde waterkelder. In deze waterkelder wordt het overtollige (regen)water opgevangen en verwerkt. De diepste waterkelder bevindt zich naast het aquaduct en is 14 meter diep.

De gemeente Harlingen, Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân, ProRail en Ballast Nedam werken samen aan de vernieuwing van de N31 ter hoogte van Harlingen. De weg wordt verdubbeld, wordt voorzien van een aquaduct en komt grotendeels verdiept te liggen. Meer informatie over de nieuwe N31. Een 3D visualisatie treft u hier.

Als alles volgens planning verloopt, wordt de weg eind 2017 opengesteld voor het verkeer.

Kaart werkzaamheden N31

Foto Ubbo Posthuma

Advertisment ad adsense adlogger