Drijfveren potentiële huizenkopers anders

Drijfveren potentiële huizenkopers anders

Potentiële huizenkopers die de afgelopen drie jaar een woning hebben gekocht, lieten zich bij de aankoop van een andere woning leiden door hun woonwensen. Dat is een opvallend verschil met de koopgeneigdheid van potentiële huizenkopers, bij wie ‘urgentie’ een veel voornamere rol speelt. Een sterker gevoel van urgentie kan hen over de streep trekken om een ander huis te kopen. Dit biedt kansen voor zowel makelaars als bouwbedrijven.

Dit blijkt uit een onderzoek naar ‘openingen in de woningmarkt’ van het Maastrichtse onderzoeksbureau RenM I Matrix, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Bouwend Nederland, onder 1095 respondenten. Het doel hiervan was om te onderzoeken welke motieven en argumenten een rol spelen bij de lage koopbereidheid.
Bij het onderzoek worden twee groepen onderscheiden: kopers en niet-kopers. ‘Kopers’ zijn in dit geval doorstromers en starters, die de afgelopen drie jaar een huis hebben gekocht. Onder ‘niet-kopers’ wordt verstaan: huurders met kooppotentieel, woningeigenaren met koop-/verkooppotentieel en latente doorstromers.

Meer wooncomfort
Uit het onderzoek komt naar voren dat het thema ‘woonwensen’ de meeste invloed uitoefende op de koopgeneigdheid van mensen die de afgelopen drie
jaar een woning hebben gekocht. Het niet meer passen van de woning bij de woonwensen heeft een positief effect op de koopgeneigdheid. Meer wooncomfort, een grotere woning en een betere woonomgeving worden door deze groep kopers het meest genoemd als redenen om te verhuizen. Het motief ‘urgentie’ had minder invloed op de koopgeneigdheid.

Prijzen zakken
Bij de huurders met kooppotentieel hebben de woonwensen een minder dominante invloed. ‘Urgentie’ komt als belangrijkste factor naar voren bij de koopgeneigdheid. Al blijkt wel uit het feit dat zij nog geen woning hebben gekocht, dat de urgentie voor hen nog niet hoog genoeg is. De verwachting dat de woningprijzen nog verder zullen zakken vormt daarnaast een hoge drempel voor deze groep. Volgens de onderzoekers heeft dit een verlammende werking.
Ook bij de woningeigenaren met een koop-/verkoopneiging en bij latente doorstromers speelt ‘urgentie’ de belangrijkste rol. Deze groep is moeilijker over de streep te trekken dan de huurders met kooppotentieel, omdat het gevoel van urgentie bij hen lager is.

Lees verder in editie 5-2012

Advertisment ad adsense adlogger