Meer subsidie voor energiezuinige investeringen bedrijven

Energielijst EIA

Dit jaar is er een budget van 259 miljoen euro beschikbaar voor de EIA (Energie Investerings Aftrek) voor bedrijven. Hiermee kunnen ondernemers met fiscaal voordeel investeren in energiezuinige technieken. Met de EIA wil de overheid energiezuinige investeringen stimuleren en een impuls geven aan energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van duurzame energie.

“Bedrijven die investeren in technieken uit de Energielijst, kunnen via de EIA tot 40 procent aftrekken van hun fiscale winst”

Extra budget voor de EIA

Er is veel belangstelling voor de regeling. Het aantal aanvragen is de laatste jaren fors toegenomen. Het beschikbare budget voor de EIA is in 2023, net als eerdere jaren, fors overschreden. Voor zowel 2025 als 2026 wordt eenmalig extra budget voor de regeing uitgetrokken.

Voor 2025 wordt dat 441 miljoen en 470 miljoen euro voor 2026. Vanaf 2027 wordt het budget structureel verhoogd met 53 miljoen euro per jaar.

Wijzigingen

Zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op de uitkomsten van de periodieke evaluatie van de EIA over de jaren 2017-2021 is het aftrekpercentage van per 2024 verlaagd van 45,5 naar 40 procent. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf bedraagt in 2024 149 miljoen euro per jaar.

Energielijst aangepast

De Energielijst is de basis van de EIA-regeling. Op deze lijst staan verschillende innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken. De lijst wordt elk jaar geactualiseerd. Voor 2024 zijn er technieken toegevoegd en verwijderd en zijn de eisen van een aantal technieken aangepast.

In 2024 zijn niet langer bedrijfsmiddelen opgenomen waarvan de terugverdientijd beduidend korter is dan 5 jaar. Op basis van de zogenoemde Energiebesparingsplicht zijn bedrijven en instellingen verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze verplichte maatregelen worden in 2024 niet meer via de Energie Investerings Aftrek gesubsidieerd, conform de aanbevelingen in de beleidsevaluatie.

Aanpassingen zijn er voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met een kleinverbruikers elektriciteitsaansluiting. Vanaf 2024 geldt binnen de regeling een maximum vermogen van 55 kW. Hierdoor komen alleen nog kleinere installaties met een momenteel hogere terugverdientijd in aanmerking voor de EIA.

Extra voordeel Energielabel A++ en hoger

Voor ondernemers die de hoogst haalbare energieprestatieverbetering volgens de renovatiestandaard voor hun bedrijfsgebouw realiseren (A++ of A+++) geldt dat het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor EIA is verhoogd. Daarmee wordt investeren in maximale energieprestatieverbeteringen van bedrijfsgebouwen extra aantrekkelijk.

Technieken die niet specifiek omschreven zijn in de Energielijst kunnen ook worden aangemeld voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op de terugverdientijd.

EIA naar de toekomst

Met de aanpassingen in de Energielijst zal het aandeel van zogenoemde free riders binnen de regeling dalen, zo is de verwachting. Free riders zijn ondernemers die investeringen in technieken op de Energielijst ook gedaan zouden hebben bij afwezigheid van enige mate van stimulering (dus zonder de EIA). Met deze aanpassingen in de Energielijst, tezamen met de verhoging van de beschikbare budgetten voor de komende jaren, zal de EIA doeltreffend en toekomstbestendig blijven.

Weten wie er gebruikmaakten van de EIA? Lees hier praktijkverhalen van ondernemers. De EIA-regeling wordt uitgevoerd door de RVO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zie ook:
Energie-investeringen bedrijven tot 3,5 miljard gestegen.
Energiebesparingsplicht bedrijven start 1 juli.

Advertisment ad adsense adlogger