Vorstverlet en Onwerkbaar weer regeling

Vorstverlet en Onwerkbaar weer regeling

De bouw en infra hebben duidelijke regels opgesteld voor het wel of niet werken in de kou en bij barre weersomstandigheden, binnen het zogenoemde vorstverlet. Deze regels zijn terug te vinden in de CAO Onwerkbaar weer Bouw en Infra.

Vorstverlet

De belangrijkste punten rond vorstverlet en werken in de kou in de CAO Onwerkbaar weer Bouw en Infra zijn:

– Bij een gevoelstemperatuur lager dan min 6 graden Celsius mogen werknemers die onder die CAO werken het werk neerleggen. Het gaat daarbij om de gevoelstemperatuur, het hoeft dus niet echt hard te vriezen.

– Als bij een tweede meting om 10.30 uur de gevoelstemperatuur nog steeds onder de min 6 graden Celsius ligt, mag de werknemer naar huis. Tenzij de werkgever hem passend vervangend werk aanbiedt. De meting van het KNMI meetstation dat het dichtst bij het postcodegebied van de werkplek is gelegen, is daarbij maatgevend.

– Ook als de werkplek door sneeuw of ijzel onbegaanbaar is of als er geen beschermende kleding beschikbaar is, mag de werknemer het werk weigeren.

Bij vorstverlet zoals hierboven genoemd, wordt het loon van de werknemer doorbetaald door de werkgever.

Kou en gezondheid

Kou of andere weersinvloeden mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid. De werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en moet de risico‚Äôs van werken in de kou analyseren. Er moet beschreven zijn, welke maatregelen er binnen het bedrijf gelden om de risico’s rond werken in de kou te beperken. De werkgever is verplicht om de werknemer hieromtrent te informeren.

Maatregelen

Binnen het maatregelenpakket kunnen zaken zijn opgenomen, zoals het verstrekken van de juiste kleding en bescherming tegen de kou, extra pauzes of schaftmomenten in een verwarmde en beschutte ruimte en het aanpassen van de werktijden en/of planning, zodat er niet te lang in de kou gewerkt hoeft te worden.

Als de werkgever geen gepaste maatregelen neemt tegen de kou of als er gevaar is voor de veiligheid en gezondheid, mag het werk worden stilgelegd. Die bepalingen zijn wettelijk geregeld in artikel 29 van de Arbowet.

Bespreek vragen omtrent vorstverlet en de Onwerkbaar weer regeling met werkgever, vakbond, branchevereniging of arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de laatst geldende wetgeving en regelingen.

Vorstverlet en Onwerkbaar weer regeling.

Bron: Rijksoverheid, Bouwend Nederland en FNV Bondgenoten.

Zie ook: Bouw en Infra CAO 2024 ingegaan.

Advertisment ad adsense adlogger