Veel zorgen over de invoering van emissievrije zones

Zorgen over de invoering van emissievrije zones

Brancheorganisatie Techniek Nederland maakt zich zorgen over de invoering van emissievrije zones in en rond de steden. De brancheorganisatie heeft daarom* een position paper opgesteld. Dat document is aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

“Vanaf 1 januari 2025 mogen bepaalde bedrijfsauto’s in veel binnensteden niet meer rijden door emissievrije zones”

De belangrijkste zorgpunten rond zero emissiezones:

Zorg voor voldoende laadpalen, óók in woonwijken
Voor het verduurzamen van hun wagenpark is een goede laadinfrastructuur voor ondernemers cruciaal. Door netcongestie is het verkrijgen van een verzwaarde elektriciteitsaansluiting op dit moment moeilijk. Verwarmingsmonteurs en loodgieters hebben met name in woonwijken voldoende laadcapaciteit nodig. Bij veel installateurs gaat de bedrijfswagen in de avond met de monteur mee naar huis om in geval van storingen snel bij de klant te kunnen zijn.

Verleng stimuleringsregelingen en voorkom drempels
De hoge aanschafkosten maken het kostbaar om over te stappen naar elektrische bestelbussen. Dat is zeker het geval als de bestaande bestelbussen nog niet zijn afgeschreven. Daarom vindt Techniek Nederland het essentieel dat landelijke subsidieregelingen worden verlengd en uitgebreid. Alleen op die manier zal het aandeel elektrisch bedrijfsvervoer (nu nog maar 2%) substantieel groeien. Techniek Nederland vindt bovendien dat subsidieregelingen landelijk uniform zouden moeten zijn.

Zorg ervoor dat gemeenten zich houden aan gemaakte afspraken
Ondernemers hebben behoefte aan dezelfde regels in alle emissievrije zones. Uitzonderingen daarop zouden niet mogelijk moeten zijn. Ook eenduidigheid wat betreft verkeersborden is nodig om verwarring te voorkomen.

Kies tijdig voor een go-/no-go-moment
Vooral kleinere ondernemers zouden er met het oog op de hoge investeringen en de praktische problemen voor kunnen kiezen geen klanten meer bedienen in binnensteden met emissievrije zones. Daardoor bestaat het risico dat huizenbezitters en huurders nóg langer moeten wachten op onderhoud aan hun cv-ketel of een reparatie. brancheorganisatie Techniek Nederland pleit ervoor dat de overheid één moment kiest om te beoordelen of voldoende ondernemers voorbereid zijn op de overstap naar elektrische bedrijfsbussen. Blijkt dat niet het geval, dan zou de overgangstermijn moeten worden verlengd.

De volledige position paper is hier in te zien.

* Samen met InRetail.

Zorgen over de invoering van emissievrije zones. Zie ook:
400 nieuwe emissievrije vrachtwagens de weg op.

Advertisment ad adsense adlogger