Europese inzameldoelstellingen verlichting vragen om meer inzet lichtinstallateurs

Bij de renovatie van kantoorgebouwen en utiliteitsgebouwen komen vaak grote hoeveelheden tl-buizen en armaturen vrij. De daarbij betrokken lichtinstallateurs beschouwen met name de armaturen nog vaak als oudijzer, waardoor ze, soms met lampen en al, in de sloop- of oudijzerbak verdwijnen.

“De inzameling van lampen blijft tot 2023 plaatsvinden onder regie van LightRec”

Meetellen

Daardoor tellen deze niet mee als het gaat om het behalen van de Europese inzameldoelstellingen, terwijl dat wel zou moeten. Stichting LightRec, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking van lampen en armaturen, wil daar iets aan gaan doen.

Stimuleringsdeal

Om een beter beeld te krijgen van deze problematiek sloot LightRec, samen met een aantal andere producentenstichtingen, in 2018 een zogeheten stimuleringsdeal met de leden van de metaalbranche MRF (Metaal Recycling Federatie). Afspraak was dat de aangesloten metaalrecyclers gedurende een jaar alle afgedankte armaturen die zij binnenkregen apart zouden registreren, en conform regelgeving zouden (laten) verwerken. Daarvoor werd een vergoeding afgesproken.

Inzamelresultaten

Hoewel de regeling nu onder evaluatie is, maakt deze zogeheten MRF-deal volgens LightRec directeur Gied van Hoorn, duidelijk dat goede afspraken met brancheverenigingen, in combinatie met een aantrekkelijk pakket aan incentives, de komende jaren kan bijdragen aan een snellere groei van de inzamelresultaten van armaturen.

In gesprek

Over hoe deze afspraken en dit pakket eruit moet gaan zien is Van Hoorn naar eigen zeggen in gesprek met de bestuurders van Stichting LightRec en met de stichting OPEN, de regieorganisatie die in de nabije toekomst de inzameling van armaturen gaat coördineren.

De inzameling van lampen blijft tot 2023 plaatsvinden onder regie van LightRec, op basis van een vorig jaar verleende Algemeen Verbindend Verklaring, kortweg AVV genoemd. Wordt dus vervolgd.

Recycling

LightRec zorgt er in Nederland voor dat tl-buizen, spaar- en ledlampen en bijbehorende armaturen apart worden ingezameld en op een milieuverantwoorde manier worden gerecycled. LightRec geeft hiervoor opdracht aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle.

Europese inzameldoelstellingen verlichting vragen om meer inzet lichtinstallateurs.

Europese inzameldoelstellingen verlichting vragen om meer inzet lichtinstallateurs

Advertisment ad adsense adlogger