Fysieke overbelasting in de bouw en infra aangepakt

Volandis en ministerie pakken gezamenlijk fysieke overbelasting in de sector aan

Volandis en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ondertekenden vandaag het convenant ‘TOP-coach aanpak’ om fysieke overbelasting in de bouw, infra en techniek aan te pakken.

Campagne tegen fysieke overbelasting: “Gezond werk: verlicht de last!”

Fysieke overbelasting

Beide partijen maken hiermee afspraken maken over een integrale en aanpak van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak heeft als doel om sectoren en bedrijven te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het aanpakken van fysieke belasting. De aanpak stelt hiertoe gidsen beschikbaar die expertise en begeleiding op maat kunnen bieden aan de TOP-coaches van de verschillende sectoren en bedrijven. Dit varieert van hulp bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), tot aan het invoeren en borgen van oplossingen.

Leed en kosten

Twee op de vijf werknemers in ons land heeft te maken met lichamelijk belastend werk. Denk bij fysieke overbelasting aan te zwaar tillen, veel bukken of voortdurend dezelfde beweging maken. In totaal lijden 460.000 werknemers daardoor aan een beroepsziekte aan hun rug, arm, nek, schouder, knie of heup. Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed, maar levert werkgevers en de maatschappij jaarlijks ook hoge kosten op.

Om hier aandacht voor te vragen startte het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2020 de campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’.

Rol en recht

“We zijn blij dat Volandis de aanpak van fysieke belasting in de bouw- en infrasector prioriteit geeft en dat we samen optrekken om lichamelijke belasting duurzaam aan te pakken. Sectororganisaties hebben een belangrijke rol in het agenderen van het onderwerp en bedrijven te faciliteren om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan”, aldus Heidi Boussen, directeur Gezond en Veilig Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volandis

“Met sociale partners in de bouwnijverheid heeft Volandis de overtuiging dat iedere vakman het recht heeft op de beste preventiezorg. Daarom moeten we ook gebruik maken van alle middelen die dit faciliteren. Het is een zaak tussen werknemers, werkgevers en opdrachtgevers. Bedrijven die werk willen maken van fysieke belasting, roepen we op om zich bij ons te melden. We zijn blij met onze deelname aan de TOP-coach aanpak.”, aldus Tjeerd Willem Hobma, algemeen directeur van Volandis.

Campagne

De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met Focal Point Nederland en de Europese campagne ‘Gezond werk: verlicht de last!‘ en verschillende partners uit sectoren die te maken hebben met relatief veel fysiek zwaar werk.

Via de TOP-coach aanpak worden sectoren en bedrijven gestimuleerd zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van fysieke overbelasting.

Volandis en ministerie SZW pakken gezamenlijk fysieke overbelasting in de bouw, infra en techniek -sector aan.

Advertisment ad adsense adlogger