Whitepaper Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Whitepaper - De Wkb voor professionele opdrachtgevers

Om de professionele opdrachtgevers in de bouw te ondersteunen bij de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van de NEPROM een informatieve whitepaper opgesteld. De wet treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking.

Ga in de keten aan de slag met pilots en oefen gezamenlijk met het nieuwe systeem voor kwaliteitsborging

In de Whitepaper – De Wkb voor professionele opdrachtgevers worden kennis en tips gedeeld; zo ook door NEPROM-leden die een belangrijke bijdrage leverden aan de totstandkoming. Daarnaast wordt ingegaan op de verhouding met andere partners in de bouwketen en het borgingsproces.

Inspiratie en ideeën

Jan Fokkema, directeur NEPROM: “De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is niet alleen een zaak van aannemers. Ook de professionele opdrachtgever dient haar rol in het proces op te pakken. Er zijn verschillende manieren om daar invulling aan te geven. We hopen dat de whitepaper inspiratie en ideeën biedt voor de juiste inbedding in de hele bouwketen.”

Nieman Raadgevende Ingenieurs is van meet af aan betrokken geweest bij het onderwerp kwaliteitsborging en heeft het opstellen van de whitepaper professioneel begeleid.

Advies

De meest wezenlijke suggestie die de NEPROM en Nieman doen in het kader van een tijdige voorbereiding op de Wkb is: ga in de keten aan de slag met pilots en oefen gezamenlijk met het nieuwe systeem voor kwaliteitsborging, want alleen dan gaat de kwaliteitslat echt omhoog.

Download de Whitepaper De Wkb voor professionele opdrachtgevers

* In het aankomende nummer van Bouw en Uitvoering  vertelt beleidsadviseur kwaliteitsborging bij Ministerie van BZK Hajé Van Egmond over het borgen van kwaliteit in de praktijk.

Advertisment ad adsense adlogger