Grolsch gaat van gas af en bespaart 3 miljoen kuub

Grolsch gaat van het gas af en bespaart drie miljoen kubieke meter aardgas

Grolsch zet een forse stap richting een CO2-neutrale bierbrouwerij door het ondertekenen van een warmteleveringscontract met Twence. Die gaat warmte, die volledig groen is opgewekt, leveren aan Grolsch.

De realisatie van warmtenetten is niet eenvoudig en vraagt veel doorzettingsvermogen

De CO2-emissie door aardgas van Grolsch wordt hiermee vanaf 2022 met 72 procent (5.500 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1.800 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar. Bierbrouwer Grolsch is al jarenlang actief met het reduceren van haar energieverbruik en de CO2-emissies.

De warmtelevering van Twence past goed binnen de ambitie om in 2025 een volledig CO2-neutrale brouwerij te hebben waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt.

Gezamenlijke verduurzaming

Gerichte samenwerking met partners is van belang om de regionale energietransitie te realiseren. Met een warmtelevering van Twence aan Grolsch kan meer energie ter beschikking gesteld worden aan de industriële processen van de bierbrouwerij.

De warmte zal worden ingezet voor het opwarmen van de pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Het aardgasverbruik én de CO2-uitstoot worden hiermee gereduceerd.

Op 1 januari jl. schakelde Grolsch al over op honderd procent groene elektriciteit en reduceerde de CO2-emissie met 6.700 ton.

Biomassa-energiecentrale

Andrei Haret, General Manager Grolsch: “Enkele jaren geleden hebben wij ons zelf de enorm uitdagende ambitie gesteld om in 2025 een volledig CO2-neutrale brouwerij te hebben. We zijn nu in staat om in 2022 grotendeels over te schakelen van warmte uit onze gasgestookte ketels naar warmte van Twence dat volledig duurzaam is opgewekt.”

Marc Kapteijn, directeur Twence: “Warm water van Twence is goed inzetbaar voor industriële proceswarmte en verwarming van gebouwen. De warmte produceren wij uit biomassa en is daarmee volledig groen opgewekt. De brandstof voor de biomassa-energiecentrale van Twence bestaat uit niet-herbruikbaar afvalhout, dat onder andere bij bouw en verbouwingen vrijkomt.”

Realisatie

De realisatie van de warmtelevering komt tot stand in samenwerking met de provincie Overijssel en gemeente Enschede. Gedeputeerde Tijs de Bree heeft veel waardering voor de gezamenlijke aanpak. “De realisatie van warmtenetten is niet eenvoudig en vraagt heel veel doorzettingsvermogen. Twence en Grolsch hebben deze wilskracht laten zien en besparen zo enorm veel energie en CO2-uitstoot. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere bedrijven met restwarmte of een warmtevraag.”

In Twente is door de industriële bedrijvigheid veel potentie voor het benutten van restwarmte. “In plaats van deze restwarmte doelloos weg te laten lopen in de lucht, krijgt ze nu een nuttige en duurzame toepassing.”

Levering en planning

Via een aan te leggen ondergrondse leiding wordt de warmte aan Grolsch geleverd. De technische uitdagingen en tracéstudie worden in 2020 uitgewerkt. Het streven is om in 2021 te starten met de aanleg. Medio 2022 zal Grolsch gebruik kunnen maken van de warmte van Twence.

Advertisment ad adsense adlogger