Grotere elektriciteitsproductie van hernieuwbare bronnen, minder uit fossiele bronnen

Grotere elektriciteitsproductie van hernieuwbare bronnen, minder uit fossiele bronnen

De productie van elektriciteit is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 2,2 miljard kWh gedaald naar 117,9 miljard kWh. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg met 22 procent, terwijl de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen met 11 procent daalde. In 2021 kwam 33 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen.

Met de hernieuwbare elektriciteit zit Nederland in de Europese middenmoot

Het CBS meldt dat de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2021 steeg met 7 miljard kWh (22 procent) naar 39,1 miljard kWh. Dit vergeleken met een jaar eerder. De productie uit zon steeg met dertig procent naar 11,4 miljard kWh, die uit wind met zeventien procent naar 17,9 miljard kWh en die uit biomassa met 23 procent naar 9,7 miljard kWh.

De gestegen elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen hangt grotendeels samen met de toegenomen capaciteit voor de productie uit zon (van 11,0 GW in 2020 naar 14,3 GW in 2021) en wind (van 6,6 GW in 2020 naar 7,8 GW in 2021).

Hernieuwbare bronnen

De totale elektriciteitsproductie bestond in 2021 voor 33 procent uit hernieuwbare bronnen. In 2020 was dit aandeel hernieuwbare elektriciteit nog 27 procent.

Het aandeel hernieuwbare elektriciteit wordt tussen Europese landen vergeleken op basis van elektriciteitsverbruik, volgens de EU-richtlijn hernieuwbare energie. Volgens deze methode komt het aandeel in 2021 uit op 34 procent. In 2020 was dit nog 26 procent. Nederland zit daarmee in de Europese middenmoot.

Kolen en aardgas

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen nam in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 9,1 miljard kWh af naar 74,7 miljard kWh, een daling van 11 procent. De productie van elektriciteit uit kolen steeg in 2021 met 6,9 miljard kWh (72 procent) naar 16,5 miljard kWh. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde met 16,0 miljard kWh (22 procent) naar 55,3 miljard kWh.

Nederland heeft veel aardgasgestookte centrales. Deze hebben vooral vanaf het tweede kwartaal van 2021 minder elektriciteit geproduceerd als gevolg van de stijging van de prijs van aardgas op de wereldmarkt. De prijs voor kolen steeg relatief minder waardoor er relatief meer elektriciteit is geproduceerd uit kolen.

Invoer en uitvoer

De invoer van elektriciteit is in 2021 met zes procent gestegen naar 20,9 miljard kWh, met name in het derde kwartaal nam de invoer toe. De uitvoer daalde tegelijkertijd met acht procent naar 20,6 miljard kWh. Hierdoor is Nederland per saldo een netto-importeur geworden, in tegenstelling tot een jaar eerder toen er sprake was van een uitvoersaldo.

Met name de invoer uit België (1,4 miljard kWh) liet in 2021 een stijging zien. De Belgische kerncentrales hebben 48 procent meer elektriciteit geproduceerd. Daarnaast voerde België een overschot aan Franse elektriciteit uit kernenergie door. Met name de uitvoer naar Duitsland nam af met 1,0 miljard kWh (twaalf procent).

Lees ook: Toename energieverbruik uit hernieuwbare energie

Advertisment ad adsense adlogger