Hallen van Backer+Rueb middelpunt stadswijk Breda

Hallen van Backer+Rueb worden middelpunt van levendige stadswijk in Breda

Op het voormalige fabrieksterrein van Backer+Rueb aan de Speelhuislaan in Breda komt een levendige stadsbuurt met circa 450 woningen en ruimte voor bedrijvigheid.

Het hele gebied wordt autovrij en groen ingericht

Ontwikkelaar Amvest heeft in nauw overleg met de gemeente Breda een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor dit gebied in CrossMark. Het idee is om naast kleinschalige woon- en werkgebieden ook enkele grote openbare ruimtes te maken. Zo wordt het groen aan de Speelhuislaan doorgetrokken, krijgt de Belcrumhaven een ruime kade met terrassen en komt er een park aan de Mark. Eén fabriekshal wordt publieke passage, geschikt voor exposities en bijeenkomsten.

Vier gebouwen

Uit de tijd dat de machinefabriek werk bood aan 1.400 mensen resteren nog vier grote panden. Zij worden alle gerenoveerd en vormen het hart van het nieuwe plan. Het ontwerp bestemt de hal naast de passage voor horeca en creatieve bedrijvigheid. De voormalige papierhal aan de westkant wordt geschikt gemaakt voor horeca en bedrijfs- en kantoorunits. Het kantoorgebouw aan de Speelhuislaan krijgt een doorgang naar de halpassage.

Het hele gebied wordt autovrij en groen ingericht. Alleen voor bevoorrading, afvalinzameling en hulpdiensten loopt er een route van Speelhuislaan over de kade langs Electron naar de Belcrumweg. Twee parkeergarages voorzien in de parkeerbehoefte van bewoners en bezoekers van Backer + Rueb. Met een mobiliteitsplan wil Amvest het gebruik van fietsen, deelauto’s en OV stimuleren.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Industriële uitstraling

Er wordt gedacht aan een gevarieerde bebouwing van twee tot ongeveer acht bouwlagen. Stadswoningen staan schouder aan schouder met appartementen en werkgebouwen. Er komt een aantal typen woningen voor wonen én werken. De woningen zijn heel divers: van sociale huurappartementen en studio’s met middenhuur voor starters tot lofts, appartementen en stadswoningen. Het wordt een plek waar iedereen zich thuis voelt.

De buurt krijgt een industriële uitstraling. Tussen de Speelhuislaan en de kade van de Belcrumhaven komt een slentergebied met straatjes en groene binnenhoven. Aan de Mark is een park voor verblijf, sport en spel. De gemeente legt over de haven een brug aan voor fietsers en voetgangers. Er is veel aandacht voor duurzaamheid: Backer+Rueb wordt klimaatadaptief en krijgt een duurzaam energiesysteem.

Coronavirus

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus informeren en raadplegen Amvest en de gemeente Breda de omwonenden en belangstellenden online over het plan. nl. Ideeën, vragen en reacties worden tot eind mei opgehaald met een uitgebreide enquête.

Op drie avonden in mei en juni kunnen mensen in webinars met de plannenmakers van gedachten wisselen. Zij kijken welke ideeën zij kunnen verwerken in de plannen of gebruiken bij de uitwerking. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan het College van B&W van Breda. Vervolgens volgt een aanvraag voor een bestemmingsplan en wordt het stedenbouwkundig ontwerp stapsgewijs uitgewerkt in concrete bouwplannen en architectuur. Naar verwachting zijn de eerste woningen en werkruimtes in 2023 gereed.

Meer informatie: Backer+Rueb 

Advertisment ad adsense adlogger