Keurmerk Beton Bewust wordt nieuwe standaard

Keurmerk Beton Bewust wordt nieuwe standaard

Het Keurmerk Beton Bewust lijkt op grote schaal te gaan worden toegepast in de bouwwereld. Tijdens het nieuwjaarsevenement op 21 januari van MVO Nederland tekenden meerdere grote bouwbedrijven een convenant om bij voorkeur beton toe te passen met het keurmerk Beton Bewust en om keurmerkhouders in een vroeg stadium bij het project te betrekken.

De zes partijen die het convenant tekenden zijn VolkerWessels, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton en TBI. “De stap van deze aannemers geeft een enorme impuls aan het keurmerk Beton Bewust. Wij zijn blij dat marktpartijen hier hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus directeur Willem Lageweg van MVO Nederland. “Dit is een belangrijke stap in het mainstream maken van duurzaam beton.”

Verduurzaming betonketen

Het keurmerk maakt zich hard voor duurzaamheid in de hele keten. Het gaat niet alleen om CO2-reductie, maar ook om de productie en toepassing van beton in de breedte te verbeteren en verduurzamen. Hans Berkien, milieumanager bij Van Hattum en Blankevoort, onderdeel van VolkerWessels, noemt de ondertekening een vanzelfsprekende volgende stap: “Wij passen CO2-reductie en verduurzaming toe in onze bedrijfsvoering en willen eenzelfde hoog ambitieniveau vragen van toeleveranciers. Het Beton Bewust keurmerk is belangrijk om de duurzaamheidscomponent van beton(mortel) beter inzichtelijk en meetbaar te maken. De ondertekening van het document is een goede stap naar een verdere verduurzaming van de betonketen.” De partijen gaan minimaal twee keer per jaar aan tafel om de voortgang te bespreken en te bepalen hoe de openbare rapportages gedaan worden.

Duidelijkheid

“Deze aannemers geven bij aanbestedingen en beoordeling van aanbiedingen voorrang aan ketenpartners die de hoge duurzame ambities delen”, vertelt Ron Peters, directeur van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) over de ondertekening. “Een van de afspraken binnen dit document is om betonleveranciers te verplichten om duidelijkheid te geven over de hoeveelheid secundaire grondstoffen en berekende hoeveelheid CO2 per geleverde hoeveelheid beton.” De eerste ideeën voor het keurmerk Beton Bewust zijn ontstaan in 2008 toen MVO Nederland diverse ketenpartijen bij elkaar bracht. VOBN heeft dit samen met haar leden verder uitgewerkt. Het keurmerk is in 2012 geïntroduceerd. Eerst alleen voor de betonmortelindustrie en nu voor alle betontoepassingen.

Advertisment ad adsense adlogger