Komende 5 jaar 70.000 meer banen in de bouw

Komende 5 jaar 70.000 meer banen in de bouw

Naar verwachting komen er de komende zes jaar 70.000 meer banen in de bouw bij. Na een aantal crisisjaren zit de bouw momenteel in de lift. Het afgelopen jaar kwamen er 7000 banen bij. De verwachting voor 2016 is dat de werkgelegenheid dit jaar toeneemt met 16.000 banen.

De cijfers komen van de hand van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), die dit afgelopen woensdag bekend maakte. Wanneer de voorspelling uitkomt is de werkgelegenheid in 2021 weer op hetzelfde niveau als voor de (vastgoed)crisis.

Groei

Waar afgelopen jaar de groei vooral kwam door uitbreiding van het aantal zelfstandigen en uitzendkrachten, is de verwachting dat er dit jaar 10.000 werknemers en zesduizend flexibele arbeidskrachten bij zullen komen. Het afgelopen jaar was de bouw de belangrijkste groeisector binnen de Nederlandse economie. Het productievolume nam volgens het EIB toe met 7%, wat neerkomt op een stijging van bijna € 4 miljard. De verwachting is dat de bouwproductie in 2016 en 2017 met 4½% zal toenemen, waarna de groei op middellange termijn afvlakt naar 3% per jaar. Het productievolume van de bouw van zal daarmee stijgen van €58 miljard in 2015 naar €72 miljard in 2021.

Verwachting

De groei van het afgelopen jaar werd vooral veroorzaakt via woningnieuwbouw, die tijdens de bouwcrisis stillag, waardoor een inhaalslag ten opzichte van de jaren ervoor kon zorgen voor een snelle groei. De nieuwbouw nam in 2015 met 24 procent toe. “De woningbouw blijft ook de komende jaren de motor van de groei. Bij de nieuwbouw is zowel in 2016 als in 2017 sprake van dubbele groeicijfers, waarna de groei pas vanaf 2018 weer gaat afvlakken” zo voorspelt het EIB. De verwachtingen voor investeringen in de utiliteitsbouw en in de grond-, water- en wegenbouw ontwikkelen zijn gematigder, maar met groeicijfers van 2 tot 3% per jaar over de gehele periode 2016-2021 wordt ook voor deze sectoren gestage groei voorspeld. Dat betekent dat over de gehele linie meer banen in de bouw zijn te verwachten.

Advertisment ad adsense adlogger