Ontwerpvraag tijdelijke huisvesting van asielzoekers

Ontwerpvraag tijdelijke huisvesting van asielzoekers

In de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers, organiseert het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een ontwerpwedstrijd voor innovatieve oplossingen voor innovatieve oplossingen. Het COA organiseert deze prijsvraag in samenwerking met de Rijksbouwmeester. Het gaat specifiek om oplossingen en modellen voor tijdelijke huisvesting, voorafgaand aan meer permanente huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Er is vanuit het COA een grote behoefte aan een flexibele voorraad van tijdelijke wooneenheden, die makkelijk ingezet kan worden tijdens piekmomenten van de ongelijkmatige instroom van asielzoekers. Zowel voorstellen voor het ombouwen van leegstaande gebouwen alsook nieuwe ontwikkeling op beschikbare terreinen zijn zijn welkom.

A Home away from Home

Afgelopen maandag, 18 januari, lanceerde het COA en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de Open Oproep, genaamd ‘a Home away from Home’ in Kantien, Utrecht. Zowel professionele ontwerpers én studenten worden opgeroepen om innovatieve en realiseerbare oplossingen aan te leveren. Naast gebruik voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers is het de bedoeling dat de flexibele wooneenheden ook ingezet kunnen worden voor andere categorieën bewoners, die behoefte hebben aan goede, betaalbare woningen.

Ontwerpkracht

De jury vraagt om oplossingen ‘die verder reiken dan de huidige oplossingen voor tijdelijke huisvestingen’. Nieuwe productietechnieken, materiaaltoepassingen en technische innovaties, gecombineerd met ontwerpkracht, kunnen volgens Rijksbouwmeester Alkemade daarvoor de sleutel vormen. Naast flexibel gebruik zijn verdere aandachtspunten een positieve invloed op de ruimtelijke en sociale omgeving, energiezuinigheid, circulariteit en betaalbaarheid, op het gebied van exploitatie, vervoer en opslag.

Prototype

De prijsvraag bestaat uit twee ronden. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. Uit die ideeën selecteert de jury vervolgens per categorie een aantal inzendingen om verder uit te werken. Hiervoor is een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar. Het COA heeft het voornemen om een aantal van de inzendingen te laten realiseren als prototype, zodat ze kunnen worden getest. Registratie voor de prijsvraag is mogelijk vanaf 8 februari via de website van het project.

Advertisment ad adsense adlogger